Les

Regjeringen utvider permitteringsordning til ut oktober

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.
Parat-leder Unn Kristin Olsen er glad for at arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) nå utvider permitteringsperioden fra 26 uker og ut oktober. Han utvider samtidig perioden med arbeidsavklaringspenger tilsvarende.
Av Trygve Bergsland 12.05.2020 9:58
Olsen sier Parat har etterlyst en slik utvidelse og er glad for at regjeringen nå følger opp.
– Koronakrisen har ført til at mange nå er permittert og uten en slik utvidelse som vi nå får ville mange av disse blitt sagt opp. Nå håper vi samfunnet sakte kommer tilbake til et normalt nivå og at denne utvidelsen gjør at mange utover sommeren og høsten kan komme tilbake på jobb, sier Parat-lederen.

Olsen legger til at hun tar for gitt at statsråden vil vurderer ytterligere utvidelse om situasjonen tilsier det til høsten, noe Olsen tror er sannsynlig.

Regjeringen utvider også ordningen med dagpenger.
Våre medlemsblader
Video

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

Er vår sikkerhet ivaretatt?

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo