Les

Regjeringen rådes til å kutte i Brønnøysund

Brønnøysundregistrenes lokaler
Opp mot 150 av 450 årsverk i Brønnøysundregistrene bør kuttes, heter det i en rapport til regjeringen om økonomistyringen ved registeret. Det faller ikke i god jord hos Parats tillitsvalgte.
Av NTB og Vetle Daler 15.05.2020 17:27
KPMG står bak rapporten, ifølge Bergens Tidende. Revisjonsselskapet slår fast at det er «ansatt flere enn de har hatt budsjettmessig dekning for» og mener at Brønnøysundregistrene kan utføre samfunnsoppdraget selv om rundt en firedel av årsverkene kuttes.

Styret i Parat ved Brønnøysundregistrene er ikke av samme oppfatning som det KPMG konkluderer med i sin rapport. 
Vi mener vi ikke kan ikke levere i henhold til vårt samfunnsoppdrag hvis vi må redusere med 130-150 ansatte. Vi tar rapportene på alvor, og vi skal nå bruke tid sammen med de andre fagforeningene på Brønnøysundregistrene til gjennomgå dem grundig, sier hovedtillitsvalgt Anne Katrine Thomassen til Parat 24.

Heller ikke direktør Lars Peder Brekk i Brønnøysundregistrene er enig i forslaget. De har foreslått en nedbemanning på 39 årsverk fram mot 2024, men mener at dette skal kunne håndteres ved naturlig avgang, eller at folk slutter fordi de finner jobb andre steder.

Brønnøysundregistrene har foreslått innsparinger på 16 millioner kroner uten oppsigelser, men KPMG anbefaler at ytterligere 14 millioner kuttes ved hjelp av oppsigelser.

En grunn til den anstrengte økonomien er at Brønnøysundregistrene skal flytte inn i et nytt bygg neste år. Da øker husleieutgiftene med 200 prosent.

Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) forsikret i fjor Stortinget om at «det har hele tiden vært klart at en husleieøkning vil måtte dekkes innenfor rammen til Brønnøysundregistrene».

Brekk sier at registeret og Næringsdepartementet har «ulik oppfatning» av dette.

(©NTB)
Våre medlemsblader
Video

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

Er vår sikkerhet ivaretatt?

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo