Les

Regjeringen lover å rydde opp i luftfarten

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) lover opprydding i luftfarten ved å innføre tiltak mot sosial dumping og vil tvinge selskaper som flyr i Norge, til å følge norsk arbeidsmiljølov. Foto: Javad Parsa / NTB.
Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) lover opprydding i luftfarten ved å innføre tiltak mot sosial dumping og vil tvinge selskaper som flyr i Norge, til å følge norsk arbeidsmiljølov. Inngangen til det hele er saken Parat førte for Høyesterett, etter streiken blant Norwegian-pilotene i 2015.
Av Trygve Bergsland Publisert dato 27.07.2022 16:35 redigert 27.07.2022 17:08
Sommerens pilotstreik i SAS forsterket behovet for lovendringer når det på nytt ble strid om selskapsstrukturer og bruken av datterselskaper. Pilotene mente SAS brukte kompliserte strukturer for å flytte bort ansvaret for de ansatte, noe selskapet avviste.

Viktig forslag til lovendring
Persen varsler at regjeringen vil innføre en ny måte å se på arbeidsgivers ansvar på, skriver Aftenposten. I et konsern skal ansvaret for de ansatte ligge i det selskapet som reelt sett bestemmer over de ansatte – noe som ofte vil være morselskapet – i stedet for i et eventuelt datterselskap der de formelt er ansatt.

Parat-advokat Christen Horn Johannessen mener regjeringen har lagt frem et viktige forslag til lovendringer.
– Flyselskaper og andre store konsern må få lov til å organisere driften slik de ønsker – med eller uten datterselskaper. Dette er imidlertid noe helt annet enn å organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret ved å opprette rene bemanningsselskaper internt i store konsern, sier Horn Johannessen.

Han sier regjeringens forslag til lovendring kan løse problemet med at ansatte blir plassert i andre selskaper enn der den faktiske driften utøves og der inntektene genereres.
– Modellen SAS i dag har i de nye flyselskapene SAS Connect og SAS Link, praktiserer ansettelsesforhold i bemanningsselskaper. De er flyttet ut av flyselskapet, som så leier inn de ansatte etter behov, sier Horn Johannessen.

Han mener lovforslaget vil bidra til at arbeidervernlovgivningen virker slik den er ment.
– Utgangspunktet for lovforslaget kom som en følge av streiken blant Norwegian-pilotene i 2015 og påfølgende rettssaker. Vi tapte saken i Høyesterett og har senere jobbet for å få lovgiver (Stortinget red.anm.) til å endre loven og dermed tvinge arbeidsgiverne til å følge intensjonen i arbeidsmiljøloven. Det ser det nå ut til at vi vil lykkes med, sier Parat-advokaten.

Vil hindre mulighet til å organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret
Leder for Pilotforeningen i Parat, Oddbjørn Holsether, sier at det blir en helt uholdbar situasjon hvis selskap skal kunne opprette datterselskap hver gang det oppstår en konflikt mellom partene. SAS avviser anklagene.

Til Aftenposten svarer arbeids- og inkluderingsministeren likevel at regjeringen nå vil ta grep.
– Luftfarten er en presset bransje med mange ulike problemstillinger. Det er viktig at vi har en luftfartsstrategi for å bekjempe sosial dumping.

Regjeringen vil blant annet endre loven slik at dersom man flyr innlands i Norge, må man følge norsk arbeidsmiljølov. I dag kan et irsk flyselskap fly fra Dublin til Oslo og så ta flere innenlandske flyvninger uten å måtte følge norsk arbeidsmiljølov.
– Vi ønsker å styrke arbeidstagers rettigheter i et arbeidsliv i endring, sier Persen.

Flyselskapene må ta ansvar for egne ansatte
I fjor kom Fougnerutvalget med sin rapport om fremtidens arbeidsliv. Den påpekte at tilknytningsformer som har til hensikt å flytte arbeidsgivers ansvar, truer den norske modellen.

Dette vil Persen til livs. Regjeringen vil derfor innføre en helt ny måte å se på arbeidsgivers ansvar.
– Tilknytningsformer der hensikten er å omgå arbeidsgiveransvaret, skaper økte forskjeller i arbeidslivet og utrygghet for ansatte, sier hun.

I tillegg kom Fougnerutvalget med forslag til andre endringer som regjeringen vil se på:
* Plikten til å tilby annet passende arbeid til ansatte hvis en arbeidsplass må nedbemanne, skal gjelde hele konsernet.
* Fortrinnsretten til å få jobb etter oppsigelse skal gjelde hele konsernet.
– Det er et selskaps rett til å bestemme organiseringen av selskapet, men vi ser på hvordan vi kan minske muligheten til å omgå arbeidsgiveransvaret, sier arbeidsministeren.

Leder i Pilotforbundet Oddbjørn Holsether mener forslagene er et skritt i riktig retning.
– Det er veldig positivt at de begynner å se på disse problemene som pilotene har opplevd, først i Norwegian og så SAS. Så håper jeg bare reglene blir så stramme at de oppnår det de vil, sier han.

Samtidig håper Holsether at regjeringen finner en måte å hindre at ansatte kan få dårligere vilkår ved at virksomheten overdras mellom to selskaper i samme konsern.


Kilder: NTB, E24 og Aftenposten.
 
Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup