Les

Regjeringen legger fram ny strategi for luftfarten

Samferdelsminister Jon-Ivar Nygård legger i dag fram ny nasjonal strategi for norsk luftfart. Følg sendingen direkte her.
Av Vetle Daler Publisert dato 27.01.2023 12:45 redigert 27.01.2023 13:06
Stortingsmeldingen «Bærekraftig og sikker luftfart – nasjonal luftfartsstrategi» tar for seg utfordringer og muglegheter for norsk luftfart i et tiårsperspektiv. Strategien gir en samlet gjennomgang av regjeringens politikk på luftfartsområdet, og inneholder mål, virkemidler og tiltak for en bærekraftig luftfart når det gjelder klima og miljø, sosiale forhold, geografi og økonomi. Dronenes plass i  dagens og fremtidens luftfart er også en del av strategien.
Våre medlemsblader
Video

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

Kvinnehelseutvalget: Vi har oversett den store forskjellen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo