Les

Regjeringen foreslår kutt i regjeringsvartalet

Regjeringen vil kutte flere av byggene i det nye regjeringskvartalet som er under bygging i Oslo. – Dette er bare å skyve på problemet, sier Stefan Johansson som representerer YS i prosjektrådet for nytt regjeringskvartal.
Av Vetle Daler Publisert dato 12.05.2022 12:55 redigert 12.05.2022 13:10
I revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt fram torsdag, setter regjeringa i verk flere tiltak for å gjøre regjeringskvartalet rimeligere. Det innebærer å kutte to av nybyggene, og dermed redusere antall ansatte i det nye kvartalet fra 4 700 til 4 100.
– Med grepa vi no tek vil ein kunne spare kostnader for totalprosjektet med om lag 4-5 milliardar kroner. Hovuddelen av denne summen er knytt til at ein planlegg for vesentleg færre tilsette i departementa enn den førre regjeringa gjorde og at ein kuttar dei to nybygga i byggjetrinn 3, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en pressemelding.

Symbolpolitikk
Stefan Johansson er Parat-medlem og tidligere tillitsvalgt i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. Han sitter i prosjektrådet for nytt regjeringskvartal og har fulgt prosjektet tett. Johansson mener kuttene i regjeringskvartalet minner om symbolpolitikk.
– Jeg skulle ønske vi hadde en regjering som hadde baller nok til å faktisk ta kostnaden til å bygge et nytt regjeringskvartal skikkelig. Problemet med å kutte nå, for å få tallene til å si fine ut, er at regjeringskvartalet vil bli for lite. Å tro at byråkratiet blir mindre på sikt er bare fantasi. Det kommer til å øke, alt annet er usannsynlig, sier han til Parat24.

Vil bli dyrere
Johansson sier det er allerede kuttet i de blokkene som skal bygges for å spare penger. Nå kuttes det ytterligere i arealet.
– På sikt vil denne løsningen bli dyrere enn å bygge regjeringskvartalet skikkelig med en gang. Hvis disse to blokkene ikke blir bygget, har man tre alternativer: Kutte i areal pr ansatt, noe som allerede er redusert, bygge nytt om noen år, eller ta i bruk eksisterende bygg og kjøpe opp nærliggende eiendommer, med alt det fører med seg av oppgradering og sikkerhetsforanstaltninger. Disse løsningene vil bli dyrere enn å bygge regjeringskvartalet som planlagt, mener han. 

Tapt effektivitet
Johansson er redd for at det vil få store konsekvenser for de ansatte hvis regjeringskvartalet ikke blir bygget som planlagt.
– Det blir trangt, vi får for få kontorplasser, noen må sitte andre steder som kanskje ikke er egnet. Det vil bli kutt i møterom og multirom som gjør at konseptet med aktivitetsbasert arbeidsplass ikke fungerer som det skal. Til syvende og siste vil dette resultere i at de ansatte gjør en dårligere jobb. Dette vil koste svært mye i tapt effektivitet, sier han.

Les også: Ansatte i departementene raser mot dårlige arbeidsforhold

Våre medlemsblader
Video

Felles utfordringer i nordisk luftfart

Engasjement og arbeidsglede på Verdikonferansen

Farmasikongressen 2022

Paratleder i internasjonalt klimapanel

Garvet graver

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo