Les

Regionkonferansen i gang

Om lag 70 Parat-tillitsvalgte deltar tirsdag og onsdag på regionkonferansen i Tromsø. Parats leder, Unn Kristin Olsen, åpnet konferansen med å rose de tillitsvalgte.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 12.09.2023 15:25 redigert 13.09.2023 0:17

Parat-lederen sa at Parats tillitsvalgte er organisasjonens viktigste ressurs.
– Uten dere hadde det ikke vært noe partsamarbeid og heller ikke noe tre-partsamarbeid. Dere er bærebjelkene i den norske modellen og er med på å trygge den norske samfunnsmodellen og velferdssamfunnet, sa Olsen.

Arbeidsglede

Årets flaggsak er tillitsvalgte, fjorårets var arbeidsglede. Nå vil det bli satt i gang en studie i regi av Høgskolen i Kristiania i samarbeid med Parat. Studien skal dokumentere kilder til arbeidsglede og hvilke følelser det utløser. Utgangspunktet er studiet vi hadde tidligere i år under navnet arbeidsglede, ledelse og selvledelse.

Tillitsvalgtsrollen til læring og besvær

Hovedtillitsvalgt i Domstolene, Rita Boine, og hovedtillitsvalgt i Norges Arktiske Studentskipnad, Rita Heimland delte sine erfaringer som tillitsvalgte gjennom flerre år.
– Det er på mange måter en livsoppgave. Hun jeg overtok etter hadde vært tillitsvalgt i 27 år. Hun lokket meg med på kurs og fikk meg interessert. Når hun skulle ta permisjon i 2013 hadde jeg ikke noe valg. Jeg måtte ta over, sa Rita Heimland. Hun la til at den tidligere tillitsvalgte ikke kom tilbake etter permisjonen.

Også Rita Boine ble lokket inn i tillitsvervet. Hun har vært nestleder i Parat i Domstolene siden 2015. Et verv hun hadde ved siden av full saksbehandlerstilling.
– Når den hovedtillitsvalgte ble langtidssykmeldt i 2020, måtte jeg som nestleder trå til, sa Boine. Hun var konstituert hovedtillitsvalgt Nå er hun frikjøpt tillitsvalgt på heltid.

Ingen konkurranse om vervet

Verken Heimland eller Boine opplever at det er stor konkurranse om å bli tillitsvalgt.– Det har aldri vært kø for å bli tillitsvalgt, jeg har aldri møtt en konkurrent, sa Heimland.

I domstolene er det digitalt valg av tillitsvalgt.
– Det var bare en kandidat. De kunne stemme på meg eller blankt. Jeg ble valg i februar i fjor, og i 2024 er det nytt valg, sa Boine.

Begge de to tillitsvalgte har vært gjennom mange store saker som tillitsvalgte. Når Boine overtok, skulle domstolene slås sammen.
I løpet av de ti årene Heimland har vært tillitsvalgt har hun vært med på fusjoner, fisjoner, omorganiseringer, to nedbemanningsrunder og permitteringer.
– Det har vært noen hektiske år, med heldigvis har jeg fått nødvendig tid. Jeg har lært mye og føler at jeg står støtt, sa Heimland.
Våre medlemsblader
Video

Følg Lederkonferansen direkte

Arendalsuka 2023: Brann og havari: Hvordan står det til med flysikkerheten på bakken?

Parat forsvar: Kiel-seminaret 2023

Arendalsuka 2023: Trenger vi NAV-kontoret i 2035?

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo