Les

Refser høyresiden for å ta for lett på løsarbeid

Foto: Elin Ørjasæter, Fotograf: Frida Marie Grande
Elin Ørjasæter, som selv står politisk til høyre, refser høyrepartiene for ikke ta å innover seg konsekvensene av at andelen faste ansatte er i fritt fall.
Av Arve Sigmundstad Publisert dato 14.08.2018 7:20

– Jeg håper høyresiden snart våkner på dette området, jeg føler ikke at det helt har glidd inn, selv om jeg selv stemmer til høyre, sa Ørjasæter, da hun og tidligere Fafo-forsker Line Eldring presenterte sin nye bok «Løsarbeidersamfunnet» under Arendalsuka mandag.

– Jeg tror virkelig i dypet av min sjel at folk på høyresiden vil være like engasjert i dette som folk på venstresiden, dersom de forstår at de er i ferd med å miste det vi har, utdyper Ørjasæter overfor NTB.

I boken ser forfatterne på konsekvensene av at andelen uten fast jobb vokser i den vestlige verden til fordel for korttidskontrakter, nulltimerskontrakter, frilansere, ringevikarer og innleie. De peker på at det internasjonalt diskuteres om disse løsarbeiderne – også kalt prekariatet – utgjør en ny samfunnsklasse, hvis liv består av utrygghet og stress.

Forsvarer norsk stillingsvern
Utviklingen bekymrer forfatterne dypt.
– I hele OECD-området ser vi nå en stor grad av overgang fra faste ansettelser til ulike former for løsarbeid. Det er ikke ille for alle, for mange løsarbeidere er høytlønnet, men veldig mange er lavtlønnet og lever veldig dårlig. Vi frykter den samme utviklingen i Norge, og vi ser absolutt utviklingstrekk som går i den retningen, sier Ørjasæter til NTB.

Hun sier boken er et forsvar for det «fantastiske» norske stillingsvernet.
– Det er innovasjonsdrivende, teknologidrivende og konkurransedrivende, og det balanserer maktforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver på en utrolig god måte. Mister vil dette, vil norske arbeidsplasser på lang sikt miste kompetanseutvikling og konkurransekraft, selv om de på kort tid kan vinne et anbud ved å bruke løsarbeidere, sier Ørjasæter.

Treffer ikke
Høyres stortingsrepresentant i arbeids- og sosialkomiteen, Heidi Nordby Lunde, deltok i panelet som debatterte boken.
– Jeg tar gjerne utfordringen om å markere Høyre enda mer på arbeidslivsspørsmål, men virkelighetsbeskrivelsen til venstresiden stemmer ikke med forholdene i et av verdens best regulerte arbeidsmarkeder, der tall fra SSB fra i fjor viser at ni av ti arbeidstakere trives på jobben, skriver Nordby Lunde i en sms til NTB.

– I løpet av de siste fem årene er det innført strengere straffer og høyere bøter for dem som bryter lover og regler, vi har økt Arbeidstilsynets mulighet til å bøtelegge og LO jublet da vi innførte krav om lærlinger på alle bygg- og anleggsprosjekter det offentlige betaler for, skriver hun videre.

Mener prøvetiden må forlenges
Nordby Lunde sier hun synes Ørjasæter og Eldring treffer noe med problembeskrivelsen i boken sin, men ikke med sine forslag til løsninger.

I boken skisserer forfatterne fire tiltak mot løsarbeidersamfunnet:

* Å opprette et type «Teknisk beregningsutvalg» for tilknytningsformer til arbeidslivet, for å få et samlet faktagrunnlag, siden aktørene i dag ikke enes om virkelighetsbeskrivelsen på feltet.

* Opprette et eget ombud som kan føre tilsyn med tilknytningsformer og gi veiledning i enkeltsaker

* Øke insentivene for å få flere arbeidstakere til å organisere seg.

* Forlenge prøvetiden ved ansettelser til ett år, som et alternativ til den økte adgangen til midlertidige ansettelser.

Nordby Lunde er lunken til de fleste av forslagene, og mener forslaget om å forlenge prøvetiden bommer.

– Prøvetid dekker et behov for å teste ut en person i en stilling som det er bestemt skal besettes. Midlertidig ansettelser dekker et helt annet behov. Det skal dekke midlertidige behov, det er for nye bedrifter for å teste ut om de har nok oppdrag til å ansette en person og så er det å gi folk en sjanse, uttalte hun under debatten, ifølge Frifagbevegelse.

(©NTB)

Våre medlemsblader
Video

Streikemerkering Jernabenetorget 16.10.20

Lederkonferanse: Tre inspirerende foredrag

Parat-ansatte på hjemmekontor

Streikemarkering Avarn 25. september 2020

Krise i luftfarten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo