Les

Redningsmenn i Norsk Luftambulanse er i streik

Hovedtillitsvalgt for redningsmennene, Arne Sveinhaug, sier det er viktig å få tariffestet årlig vedlikeholdstrening, slik at riktig og tilstrekkelig kompetanse ivaretas på en forutsigbar måte i årene som kommer. Foto: Norsk Luftambulanse..
Syv redningsmenn i Norsk Luftambulanse helikopter er i streik i uke 10 og en del fly-operativ trening blant redningsmenn er stanset. Luftambulanse- og redningsoppdrag skjermes fra streiken, for å ikke sette liv og helse i fare.
Av Trygve Bergsland Publisert dato 07.03.2023 9:10 redigert 08.03.2023 13:50
Hovedtillitsvalgt for redningsmennene, Arne Sveinhaug, sier at et overveldende flertall av medlemmene, gjennom uravstemning, tydelig har sagt fra at tilbudet fra arbeidsgiver er for dårlig. Han sier ledelsen i Norsk Luftambulanse må komme tilbake med et bedre forslag til løsning. 
– Tar arbeidsgiver kontakt for å finne løsninger, gjennom et bedre forslag som imøtekommer behovene for oss redningsmenn, er vi selvfølgelig villige til å stille opp til forhandlinger, sier Sveinhaug.

Krever å få redningsteknisk trening tariff-festet
Sveinhaug sier det stilles krav til sammensatt kompetanse hos redningsmenn under redningsoppdrag. 
– Vi skal ivareta sikkerheten til pasient, lege og pilot i alle aspekter og elementer under redningsoppdrag. I tillegg skal vi utføre tilkomst, sikring, evakuering og medisinsk behandling på en forsvarlig måte, sier han.

Sveinhaug sier det er viktig å få tariffestet årlig vedlikeholdstrening, slik at riktig og tilstrekkelig kompetanse ivaretas på en forutsigbar måte i årene som kommer.
– Vi krever minimum fire dager til årlig redningsteknisk vedlikeholdstrening inn i tariffavtalen, slik at dette er forankret på lik linje med flyoperativ- og medisinsk trening. Selskapet har ikke villet imøtekomme oss på dette, og det er én av flere grunner til at vi nå er i streik, sier Sveinhaug.

Han sier at økte krav til kompetanse, ansvar og arbeidsbelastning må kompenseres bedre.
– Ledelsen i Norsk Luftambulanse er heller ikke her villig til å imøtekomme våre krav, uten at redningsmenn må gi fra seg rettigheter som sikrer en god balanse mellom jobb og fritid. Kommer arbeidsgiver oss i møte med økt kompensasjon og tariff-festet redningsteknisk trening, kan streiken raskt avsluttes, sier Sveinhaug.
Våre medlemsblader
Video

Parat-landsmøtet 2024 i Tromsø

Hva vil Trump bety for verden?

Forventer godt oppgjør i staten

God jul og godt nytt år til deg som Parat-medlem!

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup