Les

Reallønnsvekst sikret på reiselivsavtalen

Parats forhandlingsutvalg på reiselivsavtalen. Foto: Helene Husebø

Parat og Virke kom torsdag ettermiddag til enighet om reiselivsavtalen. Oppgjøret sikret et generelt tillegg til alle medlemmer på 1,50 kroner per time, som tilsvarer reallønnsvekst.

Av Helene Husebø Publisert dato 05.05.2022 17:30 redigert 05.05.2022 18:42

Parats forhandlingsleder Thomas Lilloe forteller at reiselivs-oppgjøret havnet innenfor rammene i frontfaget, med reallønnsvekst til alle medlemmer.
– Vi er godt fornøyde med det fremforhandlede resultatet, sier han.

Partene er enige om et generelt tillegg på 1,50 kroner per time. Sammen med endringene i garantilønn, som ble avtalt i mars, innebærer dette en økning av timelønnen på 6,50 kroner på lønnstrinn 3. I tillegg ble det under forhandlingene enighet om endringer i sykepengeordningen. Den skal nå sikre full lønn under sykdom i tre måneder.

Partene kom også til enighet om en gjennomgang av eksisterende tjenestepensjon, for å kartlegge hva denne utgjør i tillegg til folketrygden. I tillegg skal det forhandles lokalt.
Våre medlemsblader
Video

Pilotforbundet med dronekonferanse

Oppgjøret i gang i staten

Vaktskifte i NPL

Lyden av beredskap

Fagbevegelsens solidaritetsmarkering for Ukraina

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo