Les

Psykisk helse og arbeidsglede på Farmasikongressen

Rundt 140 apotekteknikere fra hele landet var samlet til Farmasikongressen i helgen. Temaet på kongressen var psykisk helse og arbeidsglede.
Av Vetle Daler Publisert dato 21.11.2022 12:35
Forbundsleder Bodil Røkke forteller at det var god stemning på konferansehotellet på Gardermoen. 
– Farmasikongressen er en viktig arena for å skape «vi-stemning» i Farmasiforbundet, sier hun til Parat24.

På scenen sto blant andre forsker Håkon A. Johannessen fra Statens arbeidsmiljøinstitutt. Han understreket at psykososiale faktorer har stor betydning for helse, fravær og frafall fra arbeidslivet, og at investering i arbeidsmiljø gir bedre lønnsomhet
– Om lag 15 prosent av alle sykefraværstilfellene i løpet av et år kan knyttes til psykososiale risikofaktorer på arbeidsplassen. Her ligger apotekteknikere over snittet, sa han.

Stipendiat Bård Fyhn fra Norges handelshøyskole snakket om psykologisk trygghet, og la vekt på at det være trygge på hverandre på jobben er et middel for å ha det bra på jobb.
–  Å investere i psykologisk trygghet kan gi avkastning i form av større måloppnåelse og bedre arbeidsmiljø. Ledere har en viktig rolle for å bygge psykologisk trygghet, men en trygg kultur er avhengig av at alle bidrar, sa Fyhn.

Se flere bilder fra Farmasikongressen her

Les mer om Farmasikongressen her

Våre medlemsblader
Video

Parat-landsmøtet 2024 i Tromsø

Hva vil Trump bety for verden?

Forventer godt oppgjør i staten

God jul og godt nytt år til deg som Parat-medlem!

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup