PST-sjef Benedicte Bjørnland ny politidirektør

Foto: PST
Benedicte Bjørnland (53) er utnevnt til ny politidirektør og slutter som sjef i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).
Av Arve Sigmundstad 20.12.2018 14:13

Den nye politidirektøren ble presentert på en pressekonferanse i Justisdepartementet klokken 12 torsdag.

Bjørnland kommer fra Vestfold og er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo i 1991. Hun har vært både visepolitimester og politimester i daværende Vestfold politidistrikt fra 2003 til 2012 da hun overtok som sjef i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Nåværende politidirektør Odd Reidar Humlegård (57) sa i september at han ville gå av når åremålet utløp i november i år. Han har vært sjef i Politidirektoratet siden 2012.

Geir Krogh, leder for Norges Politilederlag i Parat sier han er svært glad for at Bjørnland fikk stillingen som politidirektør.
– Hun har lang og bred erfaring i toppleder i politiet og levert gode resultater både som politimester i Vestfold og som PS sjef. Hun nyter stor respekt i hele politiet og utnevnelsen har stor støtte i hele etaten, sier han.

Han sier at han på vegne av medlemmene i Norges Politilederlag i Parat vil ønske henne til lykke i den nye stillingen når hun tiltrer på nyåret.
– Det er store oppgaver som venter både i forhold til gjennomføringen av reformen, store utfordringer innen etterforskningsfeltet og en budsjettsituasjon som er svært krevende. Jeg har tro på at vi vil få et like godt og fruktbart samarbeid med Bjørnland som vi har hatt med Humlegård, og skal gjøre vårt for å bidra til en god utviklingen av politiet.

Assisterende direktør Håkon Skulstad har fungert midlertidig i stillingen.

Aktuelle medlemsblader
Video

Brudd i lønnsoppgjøret mellom YS og NHO

Lønnsoppgjøret på seks minutter

Nyheter fra Parat24 i uke 10

BI: Kvinners deltakelse i arbeidslivet

Debatt: Fremtidens forsvar

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Besøksadresse

Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com