Les

Privat sektor var lønnsvinner i fjor

Mange bransjer i privat sektor fikk en langt større lønnsvekst enn offentlig sektor i fjor, viser TBU-tallene som ble offentliggjort mandag.
Av NTB og Vetle Daler Publisert dato 16.02.2021 21:45 redigert 22.02.2021 16:15

Den foreløpige rapporten til Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) viser at mens rammen for frontfaget i oppgjøret ble beregnet til 1,7 prosent, så har flere bransjer i privat sektor hatt en langt bedre lønnsutvikling: Både varehandelen og finansnæringen endte med en lønnsvekst på over 3 prosent og ansatte i industrien på over 2 prosent.

Deler av næringslivet har gått veldig bra til tross for korona, og tok ut fortjenesten i form av lønnsvekst gjennom lokale forhandlinger. Offentlig sektor lå derimot rundt frontfagsrammen med 1,8 prosent i staten og 1,7 prosent i Spekter-området. Tallene for kommunesektoren er så langt ikke klare.

Bedre enn forventet
Fagsjef i Parat, Odd Jenvin-Steinsvåg, sier lønnsveksten for staten faktisk ble bedre enn forventet.
– Det er ikke slik at resultatet er dårlig for staten, det ligger over anslaget som ble gjort i fjor, men flere av de andre sektorer har fått en bedre lønnsvekst enn forventet. Vi må også huske på at tallene for staten er gjennomsnittstall. Mange ansatte i staten vil ha hatt bedre lønnsutvikling enn dette, sier han til Parat24.

Jenvin-Steinsvåg sier han samtidig forstår reaksjonene fra blant andre sykepleierne.
– De opplever at de har gjort en særlig innsats i disse korona-tider, mens TBU-tallene viser at disse gruppene har hatt en lønnsvekst som er dårligere enn i industrien.

Vil gå begge veier
Leder av TBU, Geir Axelsen, sier det hvert eneste år vil være en forskjell mellom den endelige lønnsveksten i ulike næringer og rammen som ble forhandlet fram i frontfaget.
– Det er ikke uvanlig, og det vil gå begge veier, sier Axelsen til NTB.

Han peker på at det i 2019 var offentlig sektor som endte med en høyere lønnsvekst enn rammen. Den gangen fikk industriarbeidere 3,1 prosent lønnsvekst, mens offentlig sektor endte på 3,5 prosent.

TBU anslår en prisvekst på 2,6 i år. Det er godt under regjeringens anslag på 3,5 prosent i nasjonalbudsjettet i fjor høst, og kan gjøre det enklere å møte arbeidstakerorganisasjonenes krav om å sikre kjøpekraften i årets oppgjør, som starter 15. mars.

Fakta:
* Teknisk beregningsutvalg (TBU) legger hvert år fram nøkkeltall og analysemateriell som bakgrunn for lønnsoppgjøret.

* TBU består av representanter for Arbeidsdepartementet, Finansdepartementet, partene i arbeidslivet og Statistisk sentralbyrå. Det ledes av SSB-direktør Geir Axelsen.

* Som regel legger TBU fram to årlige rapporter: Første rapport kommer foran lønnsoppgjøret med oversikt over lønns- og inntektsutvikling, prisutvikling og utviklingen i konkurranseevnen. Rapporten utgis i to versjoner, i februar og mars.

* En ny rapport avgis i juni, der lønnsoppgjørene oppsummeres og statistikk for lønns- og inntektsfordelingen legges fram.

(©NTB)

Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup