Les

Politistillinger holdes ubesatt for å spare penger

Illustrasjonsfoto: iStock / Getty Images

Åtte av tolv politidistrikter lar stillinger bli stående ledig for å spare penger, melder NRK. Det økonomiske handlingsrommet er redusert, sier fagforeningsleder.

Av Arve Sigmundstad 14.03.2019 9:36

Selv om regjeringen har bevilget penger til å ansette flere politifolk, betyr ikke det automatisk at noen fyller de stillingene, melder NRK. En rundspørring blant landets tolv politidistrikter viser at åtte av dem lar stillinger bli stående ledig i en periode for å spare penger.

Oslo, Troms, Nordland og Finnmark sier de ikke vil holde stillinger ledige i 2019. Vest politidistrikt er blant dem som velger å la noen stillinger være ubesatt for å få budsjettet til å gå opp.

– Vi må styre stramt i hverdagen. Det betyr at vi må gjøre vanskelige prioriteringer, som for eksempel å si nei til enkelte saker og noen steder holder stillinger ledige, sier politimester Kaare Songstad.

Leder i Norges Politilederlag i Parat, Marit Ellingsen, sier politidistriktenes økonomiske handlingsrom er blitt redusert de siste årene.
– Budsjettene bindes stadig mer opp gjennom øremerking og klare føringer. For å få driftsbudsjettet til å gå opp må det prioriteres stramt, sier hun.

Ellingsen sier hennes inntrykk stemmer med NRK’s framstilling om at det også i år må holde stillinger ledige for å få penger til drift og investeringer.
– Det hjelper ikke med mange politifolk hvis vi verken har råd til nye biler eller bensin, sier hun.

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, er kritisk til at stillinger blir stående ledig, særlig fordi nyutdannede politifolk sliter med å finne jobb.
– Det er en klar lovnad om at politistudenter skal få jobb når de er ferdigutdannet. Det skjer ikke og er et klart løftebrudd, sier lederen i Politiets Fellesforbund. Han sier samtidig at praksisen først og fremst går utover befolkningen.

Våre medlemsblader
Video

Nytt fra Parat i uke 14

NHO-oppgjøret i havn

Tiltak for økt sysselsetting

Nyheter fra Parat24 i uke 12

Brudd i lønnsoppgjøret mellom YS og NHO

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Besøksadresse

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com