Les

Politilederne kritiske til rusreformen

NPL-leder Marit Ellingsen. Foto: Trygve Bergsland
Norges politilederlag i Parat er kritiske til deler av regjeringens forslag til rusreform, og savner justissektoren i behandlingen av saken. – Konsekvensen av å avkriminalisere narkotika kan bli at det fester seg en oppfatning av at det er lovlig å bruke narkotika, sier NPL-leder Marit Ellingsen.
Av Vetle Daler Publisert dato 03.03.2021 20:20 redigert 03.03.2021 23:27
I forslaget til rusreform, som ble lagt fram i slutten av februar, foreslår regjeringen at man ikke lenger skal straffes for å bruke narkotika eller for å kjøpe, besitte eller oppbevare en mindre mengde. I stedet for straff skal man få hjelp, behandling og oppfølging.

Godt tiltak
Marit Ellingsen, leder i Norges politilederlag i Parat (NPL), sier at NPL er positive til prinsippet om at rusmisbrukere skal få hjelp i stedet for straff.
– Straff er ikke et godt virkemiddel for særlig tunge brukere av narkotika, og det vil være et godt tiltak å ha fokus på helsehjelp fremfor for straff, sier hun til Parat24.

Bekymret for signaleffekten
Politilederne er imidlertid bekymret for signaleffekten av å avkriminalisere narkotika. 
– Vi er bekymret for ungdommen som flørter med narkotika, og konsekvensen det vil kunne få for denne brukergruppen om vi velger å avkriminalisere narkotika. Konsekvensen kan bli at det fester seg en oppfatning av at det er lovlig å bruke narkotika, sier hun.

Hindrer forebygging
Norges politilederlag har nå sendt brev til justisminister Monica Mæland og justispolitikerne på Stortinget, for å formidle sitt syn på forslaget.
– Med forslaget som foreligger kan vi ikke se at det er lagt inn tilfredsstillende kompenserende tiltak, slik at vi i politiet får gjennomført vår hovedstrategi, nemlig forebygging – og hindre spesielt ungdom fra å starte med narkotiske midler, sier Ellingsen. 

Et justisspørsmål
Hun er redd politiet vil miste verktøyene politiet er avhengige av for å hindre ungdom i å starte med rusmidler. 
– Samtidig vil vår mulighet til å avdekke organisert kriminalitet, og da særlig alvorlig narkotikakriminalitet, bli svekket, sier Marit Ellingsen, som ønsker at justissektoren trekkes tydeligere inn i behandlingen av reformen.
– Etter vår oppfatning er dette like mye et justisspørsmål som et helsespørsmål, mener NPL-lederen.

Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget har invitert til åpen høring om rusreformen 16. mars, og deretter skal saken behandles i Stortinget.

Les mer: NPLs brev til justisministeren
Les mer: NPLs høringssvar
 
Våre medlemsblader
Video

Frigjørings- og veterandagen

YS kritisk til forsvarssatsingen: – Må handle om mer enn materiell

Meklingen i gang i privat sektor

Brudd i meklingen i lønnsoppgjøret i privat sektor

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo