Politilederne i møte med Høyre på Stortinget

Forbundslederen i møte med stortingsrepresentantene fra Høyre. Fra venstre: Frida Melvær, Guro Angell Gimse, Geir Krogh og Peter Frølich
Leder for Norges Politilederlag, Geir Krogh, møtte tirsdag Høyres representanter i justisfraksjon på Stortinget. Krogh er opptatt av at politikerne viser tålmodighet og sier det vil ta tid før den igangsatte politireformen vil fungere optimalt.
 
Av Trygve Bergsland 11.05.2018 16:19
Høyre var representert ved Frida Melvær, Guro Angell Gimse og Peter Frølich. De er opptatt av hvordan gjennomføringen av reformen går og er spesielt interessert i lokale forhold knyttet til politikontaktordningen, i tillegg til omstilling av lensmenn og politistasjonssjefer. 
– Det er behov for en langtidsplan for politiet. Nærpolitireformen løser ikke alt. I tiden fremover er det et behov for et kompetanseløft for politiet, både for ansatte og ledere på alle nivå og fagområder, sier Krogh

Ulike syn innad i politiet på kompetanse og kvalifikasjoner ble diskutert.
– Det pågår en profesjonskamp mellom politi og påtalefaget. Dette gjør arbeidet med å dekke det store gapet innen digital og teknologisk kompetanse vanskelig. Det kan virke som man er mer opptatt av faglig bakgrunn i lederstillinger enn lederkompetansen, sier Krogh.

Politilederen og politikerne er enige om behovet for mer langtidsplanlegging i politiet. 
– Arbeidet med kapasitet- og kompetansebehovene kan være en mulighet for å få dette til. Det er behov for flerårige virksomhetsplaner i politiet. En politisk forankret langtidsplan med overordnede utviklingsmål vil kunne skape forutsigbart og nødvendig handlingsrom for politiledere, sier Krogh. 
Aktuelle medlemsblader
Video

Nyheter fra Parat24 i uke 12

Brudd i lønnsoppgjøret mellom YS og NHO

Lønnsoppgjøret på seks minutter

Nyheter fra Parat24 i uke 10

BI: Kvinners deltakelse i arbeidslivet

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Besøksadresse

Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com