Les

Politileder: Trusselvurderingen gir viktig kunnskap

Leder i Norges Politilederlag, Kjetil Ravlo, mener politiets trusselvurdering gir et viktig kunnskapsgrunnlag. Foto: Ulrik Øen Johnsen.
Leder i Norges Politilederlag i Parat, Kjetil Ravlo, mener politiets trusselvurdering som ble lagt frem tirsdag er et viktig kunnskapsgrunnlag for både for politiet og øvrige aktører i samfunnet.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 15.03.2023 13:05 redigert 21.03.2023 16:02

– Det er viktig at vi får en god forståelse for hvilke kriminalitetstrusler vi har og utviklingen i disse fremover, sier Ravlo.

Tirsdag denne uken skrev Parat24 om politiets trusselvurdering. I denne kommer det blant annet frem at det høye konfliktnivået mellom gjengene kan påvirke trygghetsfølelsen for befolkningen negativt.

Kjetil Ravlo sier at god forståelse også gir bedre forutsetning for å prioritere innsats, finne gode forebyggende tiltak og fremme innsats på tvers for å beholde trygge lokalsamfunn
– Vi ser av trusselvurderingen at trygghet periodevis utfordres i noen lokalsamfunn på grunn av høyt konfliktnivå mellom kriminelle, sier Ravlo.

Trygt i Norge

– I Norge opplever de alle fleste seg trygge og med god grunn. Jeg merker meg likevel at trusselen fra kriminelle nettverk ifølge Europol aldri har vært høyere. Dette betyr at treffsikre tiltak for å redusere denne trusselen blir viktig fremover, sier Kjetil Ravlo.

Våre medlemsblader
Video

Lønnsoppgjøret med NHO er i gang

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo