Les

Politiet: Trygghet og A-krim

"Primærstrategi og A-krim-samarbeid" er overskriften når Parat politiet og Norges politilederlag i Parat (NPL) arrangerer debatt under Arendalsuka mandag. Se debatten direkte her fra kl 15.
Av Vetle Daler Publisert dato 13.08.2018 14:45
Parat politiet og NPL slår seg sammen og arrangerer debatt i Arendal mandag. Til stede er  Guro Angell Gimse, stortingsrepresentant (H), Kjell Ingolf Ropstad,  (KrF), stortingsrepresentant; Kristin Kvigne, avdelingsdirektør Politidirektoratet; Trond Eirik Schea, Sjef Økokrim; Trude Vollheim, direktør, Arbeidstilsynet og Erik Nilsen, avdelingsdirektør, Skattedirektoratet.

Under temaet «Forebyggende som politiets primærstrategi» handler det om politikontaktrollen. Innledninger ved avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet og tidligere lensmann Bjørn Håvard Olsen, som nå er politikontakt i fem kommuner i Telemark. Deretter vil det bli en samtale om politiets strategi er tilstrekkelig for å skape trygghet der lensmannskontoret er lagt ned. 

Under temaet om arbeidslivskriminalitet (A-krim) vil direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim, avdelingsdirektør Erik Nilsen i Skattedirektoratet og Økokrim-sjef Trond Eirik Schea innlede. 

Deretter blir det en debatt om A-krim samarbeidet er et hensiktsmessig tiltak for å bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet.

Debatten ledes av Terje Svabø.

Du kan også se direktesendingen på Parats Facebook-side

Arrangementet på Facebook

Alt om Arendalsuka her
Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup