Les

Politiet trenger mer digitalisering

DFØs Vivi Lassen redegjør for evalueringen av nærpolitireformen på NPLs lederkafe onsdag. Foto: Vetle Daler
Politiet må legge vekt på økt digitalisering. Det går fram av en ny rapport om nærpolitireformen.
Av Vetle Daler Publisert dato 14.12.2022 18:35 redigert 14.12.2022 19:13
Det er Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) som har evaluert nærpolitireformen, og seniorkonsulent Vivi Lassen i DFØ mener digitalisering er blant det viktigste politiet må prioritere framover.
– Det har skjedd mye i politiet gjennom de siste seks-syv årene, men man er fortsatt ikke i mål med alle de målsettingene som ble satt. Man har fått et bedre samarbeid med kommunene, man har fått bedre kvalitet, og bedre og likere tjenester. Men det er ikke ressurser til alt, og hvis man skal komme videre nå, så er det kanskje noen ting som man må legge vekt på. Det ene er økt digitalisering. Det andre er mer langsiktig styring. Man må ha mer samarbeid på tvers, både mellom enheter og distrikter, sier Lassen.

Leder i Norges Politilederlag i Parat, Kjetil Ravlo, mener det er mye bra i rapporten fra DFØ.
– Digitalisering er åpenbart viktig, men det å få en endret styring blir også en viktig sak å jobbe videre på, sier han.

Einar Kaldhol, leder i Parat politiet, er enig.
– Det er interessante funn i rapporten, særlig knyttet til den kompetansen som politiet vil ha behov for, og de endringer som en digitalisering vil gjøre for hele vår etat, sier han til Parat24.

Våre medlemsblader
Video

Apoteklovutvalget legger frem sin innstilling

Regjeringen legger fram ny strategi for luftfarten

Unicef får jobben gjort

Parat på Arctic Entrepreneur 2023

Parats hovedstyre på Stortinget

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo