Les

Politiet mener det er for lite penger i budsjettet

Leder for Parat Politiet, Einar Kaldhol, og leder for Norges Politilederlag (NPL), Kjetil Ravlo, mener revidert budsjett ikke dekker politiets behov. Foto: Parat.
Regjeringen sier de gjennomfører en kraftig politiprioritering i revidert nasjonalt budsjett. Norges Politilederlag (NPL) og Parat politiet ser imidlertid ikke politiet som en budsjettvinner og frykter fortsatt reduksjon i stillinger og nedjustert aktivitetsnivå.
Av Trygve Bergsland Publisert dato 11.05.2023 17:35 redigert 11.05.2023 18:28
Regjeringen foreslår å øke politiets budsjett med 400 millioner kroner, og 155 millioner kroner til ekstraordinær pris- og lønnsjustering i 2023. 

Justisministeren mener politiet er høyt prioritert

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier i en pressemelding at det er en av de største prioriteringene til politiet i et revidert nasjonalt budsjett i nyere tid.
– For å sikre tryggheten til folk må vi sørge for at politiet kan være til stede i hele Norge. Politiet har vært i en krevende økonomisk situasjon. Derfor er det viktig og riktig å prioritere over en halv milliard kroner til politiet i revidert nasjonalbudsjett, sier Mehl.

Frykt for reduserte stillinger og lavere aktivitet

Leder for Parat Politiet, Einar Kaldhol, sier det er bra at politiet får bevilget 555 millioner, men at kompensasjon for lønns- og prisvekst ikke dekker reell lønns- og prisvekst.
– Dette var en helt nødvendig økning, men det vil fortsatt være svært stram økonomi ute i distriktene. Det er også slik at politiet må redusere antall stillinger og nedjustere aktiviteten i inneværende år, sier Kaldhol.

Økonomisk usikkerhet tapper energi

Leder for Norges Politilederlag (NPL), Kjetil Ravlo, er enig med Kaldhol og sier det er uklart hvor omfattende føringer som følger med økningen på 400 millioner i revidert budsjett.
– Det er bra at politiet tilføres midler i revidert nasjonalt budsjett, men siste års budsjettprosess viser hvor vanskelig det er å planlegge for fremtiden. Usikkerheten tapper mye energi ut av politiet og vi må derfor få mer langsiktig og forutsigbar politisk styring med et tydelige ambisjonsnivå for politiet. Løsningen etter vår mening er en langtidsplan for politiet, sier Ravlo.
 
Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup