Les

Politiet får flere årsverk

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2020 å bevilge 100 millioner kroner for å øke bemanningen i politiet. Politi og påtalemyndighetene har til sammen fått utdelt 22 milliarder kroner. 
Av Helene Husebø/NTB 07.10.2019 14:44

Med budsjettbevilgningen ønsker regjeringen å nå målet om to politiårsverk per 1000 innbyggere i 2020. Justisdepartementet opplyser at 170 nyutdannede politistudenter kan ansettes neste år, utover dem som erstatter avganger i etaten. 

I tillegg vil regjeringen bevilge 150 millioner kroner som følge av helårsvirkningen av nye politistillinger i 2019. 

Leder av Norges Politilederlag, Marit Ellingsen, mener bevilgningen er som forventet. 
– All økning er bra, så lenge budsjettet blir brukt fornuftig. Dette kan definitivt være med på å stimulere de enkelte politidistriktenes økonomiske handlingsrom, sier hun. 

Distriktene får 83 millioner kroner for å styrke driftsbudsjettene. Ifølge regjeringen skal dette gjøre det mulig å styrke etterforskningskapasiteten i politiet.

Det ligger også en forventning i budsjettet om at politiet skal effektivisere i 2020. 

Politiet får til sammen om lag 350 millioner kroner til flere politistillinger og drift.

 

Våre medlemsblader
Video

Nærpolitireformen: Dette mener norske politifolk

Hva er digital transformasjon?

Lederkonferanse for første gang i Parat

Mange trenger ny kompetanse, men er lite villige til å lære noe nytt

Ansatte i staten krever en hverdag uten trakassering

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo