Les

Politiet får flere årsverk

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2020 å bevilge 100 millioner kroner for å øke bemanningen i politiet. Politi og påtalemyndighetene har til sammen fått utdelt 22 milliarder kroner. 
Av Helene Husebø/NTB 07.10.2019 14:44

Med budsjettbevilgningen ønsker regjeringen å nå målet om to politiårsverk per 1000 innbyggere i 2020. Justisdepartementet opplyser at 170 nyutdannede politistudenter kan ansettes neste år, utover dem som erstatter avganger i etaten. 

I tillegg vil regjeringen bevilge 150 millioner kroner som følge av helårsvirkningen av nye politistillinger i 2019. 

Leder av Norges Politilederlag, Marit Ellingsen, mener bevilgningen er som forventet. 
– All økning er bra, så lenge budsjettet blir brukt fornuftig. Dette kan definitivt være med på å stimulere de enkelte politidistriktenes økonomiske handlingsrom, sier hun. 

Distriktene får 83 millioner kroner for å styrke driftsbudsjettene. Ifølge regjeringen skal dette gjøre det mulig å styrke etterforskningskapasiteten i politiet.

Det ligger også en forventning i budsjettet om at politiet skal effektivisere i 2020. 

Politiet får til sammen om lag 350 millioner kroner til flere politistillinger og drift.

 

Våre medlemsblader
Video

Diskuterte kunstig intelligens

Norges største kjøleskap

Mora di jobber her

Tillit til trygghet

Unn Kristin Olsen og Anneli Nyberg ønsker god jul!

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo