Les

Politidirektoratet varsler ytterligere nedbemanning

Siden årsskiftet har politiet redusert antallet politiårsverk i politidistriktene med 350. Nå varsler Politidirektoratet (POD) ytterligere nedgang.
Av NTB Publisert dato 06.11.2023 12:30 redigert 06.11.2023 12:47
Politidirektoratet skriver at det ved utgangen av andre tertial er en nedgang i politiårsverk, og at den økonomiske situasjonen tilsier en ytterligere nedgang i 2023 og inn i 2024, skriver Politiforum.

De økonomiske prognosene viser at politiet vil gå med et merforbruk på mellom 200–400 millioner kroner i år. Bare utgiftene til lønn og posten «EBA», som typisk er husleie, er alene på nær 90 prosent av politiets budsjett.

I tertialrapporten står det at politiet begynner å merke konsekvensene av den situasjonen etaten står i. I løpet av årets åtte første måneder har antall anmeldelser fortsatt å øke, mens oppklaringsprosenten synker, og er lavere enn på mange år.

I en kommentar svarer POD at statsbudsjettet ikke er endelig og det er derfor er for tidlig for dem å kommentere ytterligere utover det som er beskrevet i rapporten.
– Her pekes det på konsekvenser, men hvordan budsjettet blir til slutt vil avgjøre akkurat hvilke konsekvenser som blir realiteten, skriver fungerende leder for styringsavdelingen, Hallvar Holm Brenna.
Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup