Les

Plattformarbeidere bør få kollektiv forhandlingsrett

Kommentar
KOMMENTAR: – Frilansarbeid er ikke en erstatning for den norske modellen, det er en del av den norske modellen. Plattformarbeidere bør få kollektiv forhandlingsrett, skriver Wolt-direktør Elisabeth Stenersen i sitt svar til Ståle Botns kommentar
Av Elisabeth Stensersen Publisert dato 12.05.2021 19:30 redigert 03.06.2021 13:51
Frilansarbeid er en trygg og fleksibel arbeidsform som mange benytter seg av. Det er 320 000 frilansere, selvstendige og oppdragstakere i Norge, både i transportbransjen, kultursektoren og tjenesteytende sektor. Mange av dem er nok også medlem i Parat eller et annet YS-forbund.

De fleste ønsker faste og hele stillinger, det er hovedstammen i den norske modellen. Men noen ønsker å kunne jobbe når de vil og så mye de vil – og det har de lov til.

Frilansarbeid er ikke en erstatning for den norske modellen, det er en del av den norske modellen. Andelen frilansere og selvstendige har vært omtrent den samme i 20 år. Men er det noe koronakrisen har vist, så er det at frilansere og selvstendige har dårligere rettigheter når det gjelder helse og velferd.

Den store styrken i velferdssamfunnet er at vi har et sikkerhetsnett. Men det sikkerhetsnettet har hull.

Norge er det landet i Norden med svakest tilgang på helse og velferd for frilansere, selvstendige og oppdragstakere. Det finnes over 320 000 frilansere og selvstendige i Norge. Derfor håper vi at også Parat mener at frilansere, selvstendige og oppdragstakere skal ha bedre rettigheter enn de har i dag.

I dag er det heller ikke lov med kollektive forhandlinger for frilansere, noe både Konkurransetilsynet og EU har påpekt. Wolt har så langt vært den eneste plattformselskapet som aktivt støtter at plattformarbeidere bør få kollektiv forhandlingsrett.
Våre medlemsblader
Video

Bli med "På innsiden av luftfarten"

Hvem fortjener pris?

Følg regionkonferansen direkte fra Kristiansand

Hva skal du stemme ved stortingsvalget – og hvorfor?

Hvordan blir veien ut av pandemien?

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten