Les

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

Torsdag kommenterte nestleder i Parat, Anneli Nyberg, og leder i Pilotforbundet i Parat, Oddbjørn Holsether, stortingsmeldingen Nasjonal luftfartsstrategi, under en høring på Stortinget. Lederne ba om en mer sosialt bærekraftig bransje, og oppfordret til å se på krav i lovverket rundt driftstillatelser for luftfart i Norge.

Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 10.03.2023 10:10 redigert 14.03.2023 12:27

Pilotforbundet mener at en lovgivning etter modellen som i dag brukes i Frankrike må på plass i Norge. Holsether viser til lovverket som sier at flyselskaper i Frankrike, som skal betjene det franske markedet, må følge fransk lov, og franske betingelser – uavhengig om selskapet flyr innenriks eller utenriks. 

– Pilotforbundet mener at en lovgivning, etter mal fra den franske loven "Decree-2006" må på plass. Vi oppfatter at døren står på gløtt. Nå må den på vid vegg. Hvis ikke kan selskaper knyttet til Norge, med norsk driftstillatelse, være truet over tid. dette handler om norske arbeidsplasser, norske bedrifter, men også om noe mer – det handler om totalforsvar og beredskap, sier Holsether. 

Sosial bærekraft avgjørende

Anneli Nyberg sier stortingsmeldingen Nasjonal luftfarsstrategi er noe Parat har etterlyst, og ventet lenge på. Nestlederen i Parat berømmer derfor regjeringens initiativ om å legge frem en overordnet nasjonal strategi.

Nyberg understreker viktigheten av kapittelet om en sosialt bærekraftig luftfart i sitt innlegg, og peker særlig på viktigheten av å forebygge opprettelsen av kreative selskapsformer, med formål om å unndra seg arbeidsgiveransvaret.

– Henter man inntektene sine i Norge, må man også være forberedt på et norsk kostnadsnivå, med norske lønns- og arbeidsvilkår, sier Nyberg.

Les også: Parat med høringsinnspill til luftfartsstrategi

 

Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup