Les

Pilotforbundet: Droner ved oljeinstallasjoner er en fare for flysikkerheten

– Et sammenstøt mellom en drone og et helikopter vil få katastrofale følger, sier Carl Rego.. Foto: Vetle Daler
Det er den siste tiden observert droneaktivitet ved flere oljeinstallasjoner i Nordsjøen. Regjeringen hevder at det ikke foreligger noen konkret trussel mot norske installasjoner, men det er stor helikoptertrafikk i disse områdene og pilotene er bekymret for sikkerheten.
Av Vetle Daler Publisert dato 30.09.2022 15:45 redigert 25.10.2022 15:54
Norske myndigheter har sett en unormal økning i aktivitet av droner på norsk sokkel, spesielt i september, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Det har hittil blitt observert uautorisert droneaktivitet ved seks installasjoner i Nordsjøen.

Et sammenstøt vil få katastrofale følger
Nestleder i Pilotforbundet i Parat og helikopterpilot i Bristow Norway, Carl Gilbert Rego, er bekymret for helikoptertrafikken på sokkelen.
– Bristow alene flyr omtrent 60 daglige flygninger i Nordsjøen og slik droneaktivitet setter vår sikkerhet i fare. Det transporteres ca. 500.000 passasjerer pr år. Et sammenstøt mellom en drone og et helikopter vil få katastrofale følger, sier Rego.

Han sier det er viktig å påpeke at disse dronene ikke tilhører noen av de seriøse aktørene, som har gode varslingsrutiner.
– Det er ikke noe teknisk utstyr i helikoptrene som gjør at vi kan oppdage dronene på annen måte enn hva vi faktisk kan observere med egne øyne, sier Rego.

Etterlyser strakstiltak
Helikopterpiloten etterlyser strakstiltak fra myndighetene. Han sier det er god kommunikasjon mellom helikopteroperatørene og oljeselskapene om uidentifiserte droner, men mener myndighetene må komme på banen.
– Med det rette tekniske utstyret, for eksempel fra et militært fartøy, kan dronen spores, flyruten kartlegges og myndighetene kan dermed finne ut hvor den kommer fra ved hjelp av avansert teknologi, sier han.

Rego viser til at det både på Ekofisk og Tampen har Helikopter Flygeinformasjonstjenesten (HFIS) som er bemannet av personer med spesialkompetanse.
– Lokal tilstedeværelse bidrar til økt helikoptersikkerhet. Det har tidligere vært ønske fra myndigheter og operatører om å legge denne tjenesten ned. De siste dagers hendelser viser at nærvær av sikkerhetstjenester er viktig og må styrkes i tiden fremover, sier han.
Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup