Les

Pilotforbundet: – Det skal ikke være fri flyt av arbeidsvilkår

– Fri flyt av arbeidskraft, det kan det godt være, men det skal ikke være fri flyt av hva som helst slags arbeidsvilkår. Det sa Oddbjørn Holsether, leder i Pilotforbundet i Parat, i en høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité denne uka.
Av Vetle Daler Publisert dato 05.11.2021 14:50 redigert 05.11.2021 22:11
Holsether ba politikerne se til Frankrike.
– Frankrike har innført et regelverk som sier at hvis du starter en rute eller et nettverk av ruter som har til hensikt å betjene det franske markedet, så må du forholde deg til reglene i det franske arbeidslivet. Pilotforbundet ber om at dere igangsetter et utredningsarbeid for å vurdere den franske modellen, og hvordan den best kan tas inn i norsk regelverk for å bekjempe sosial dumping innenfor luftfarten, sa Holsether i høringen.

Se opptak av høringen her
Våre medlemsblader
Video

Apoteklovutvalget legger frem sin innstilling

Regjeringen legger fram ny strategi for luftfarten

Unicef får jobben gjort

Parat på Arctic Entrepreneur 2023

Parats hovedstyre på Stortinget

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo