Les

Pilotforbundet ber Stortinget redde alle norske flyselskaper

– Norsk luftfart trenger hjelp. Pilotforbundet og Parat er opptatt av å finne en løsning for alle flyselskapene i Norge, sier Pilotforbundets leder Oddbjørn Holsether. Foto: Trygve Bergsland
Pilotforbundets leder Oddbjørn Holsether har siden overtakelsen av ledervervet vært aktiv i samtaler med stortingspartier, og har fremmet utfordringene Widerøe, Norwegian og SAS står overfor. Hovedmålet er nå å få på plass en økonomisk stabiliseringspakke for alle norske luftfartsselskaper.
Av Helene Husebø Publisert dato 25.06.2020 15:05 redigert 26.06.2020 14:20

Holsether mener Pilotforbundets og Parats budskap til politikerne er klokkeklart.
– Norsk luftfart trenger hjelp. Pilotforbundet og Parat er opptatt av å finne en løsning for alle flyselskapene i Norge og ikke bare SAS, slik LO og Norsk Flygerforbund ber om i torsdagens VG-oppslag. Det må komme mer penger til hele luftfarten, gjerne med krav og vilkår som sikrer at pengene brukes på best mulig måte i Norge, sier han. 

Norske arbeidsplasser
Pilotforbundets leder har ingenting imot at myndighetene legger inn forutsetninger for en økonomisk stabiliseringspakke. 
– Vi ønsker å jobbe for norske arbeidsplasser, ikke at flere jobber skal plasseres i utlandet. Det kan også legges føringer for miljøutviklingen for luftfarten. Det eneste vi ikke har råd til er å miste helt nødvendig norsk infrastruktur, understreker Holsether. 

Holsether mener ingen utenlandske selskaper vil kunne erstatte noe av det SAS og Norwegian produserer mellom Bergen, Trondheim og Oslo. I tillegg virker det for Holsether åpenbart at ingen kan erstatte Widerøe i nord og vest. 
– Mange vet nok dette, men ikke alle vet hvor viktige alle de tre store flyselskapene faktisk er for at vi skal ha et godt, fungerende samfunn og samferdsel i Norge. Det er viktig for økonomi, helse og sosiale relasjoner at vi beholder norsk luftfart slik den er i dag, sier Pilotforbundets leder. 

Støttes av kabinansatte
Også leder i Parat Kabinforbund, Sissel Vian, mener det er uhyre viktig at politikerne ser norsk luftfart under ett. 
– For luftfarten i Norge er alle flyselskapene like viktig, og regjeringen er nødt til å komme på banen med noe mer enn bare lån. Vi trenger en økonomisk sikkerhetspakke til alle, og regjeringen må også se på avgiftene, sier Vian. 

Leder i Nowegian Kabinforening i Parat, René-Charles Gustavsen, er klar på at en forskjellsbehandling blant flyselskapene, slik LO ber om, vil skape et monopol. 
– Vi trenger en felles luftfartspakke. Om man ikke får på plass dette setter man arbeidsplasser i fare. Det at enkeltpersoner i regjeringen nå sier seg enig med LO og foreslår at staten kjøper seg inn i SAS, skuffer meg. 

Alle nyanser må frem
Pilotforbundet-leder Holsether har blant annet hatt møter med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF), der man gjennomgikk status for Widerøe, SAS og Norwegian. 
– Vi fikk ingen løfter på stedet, men jobber videre med utfordringene i norsk luftfart, sier han. 

Kampen for norsk luftfart fortsetter for Pilotforbundet og Parat Kabinforbund. 
– Vi sørger for at politikerne holder fokus på hva som er viktig og at alle nyanser kommer frem. SAS, og Norwegian får mye oppmerksomhet i pressen, men vi sørger for at politikerne også vet hva som er viktig for Widerøe og andre selskaper som sliter. Ikke minst må vi se på hva vi kan gjøre for de pilotstudentene som har fått livet snudd på hodet. Vi gjør vårt beste for å sette søkelyset på alt som rører seg i norsk luftfart, avslutter Holsether.  

Våre medlemsblader
Video

– Vi er framtidas arbeidsliv

Norsk utenrikspolitisk konferanse 2021: Sikkerhetspolitiske muligheter etter pandemien

Alle mener at det organiserte arbeidslivet er viktig

Statskonferansen 2021

Optimisme før statsmekling

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten