Les

Personellforbundet blir Parat forsvar

Personellforbundet (Pefo) blir underorganisasjon i Parat og skifter navn til Parat forsvar. Det vedtok Pefos ekstraordinære kongress onsdag.
Av Vetle Daler Publisert dato 11.04.2018 10:05 redigert 11.06.2018 9:02
Pefo organiserer sivilt og militært ansatte i forsvarssektoren. Forbundet har rundt 2700 medlemmer, hovedvekten av medlemmene er i Forsvaret. Nå skifter forbundet altså navn, og blir en del av Parat. Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud ønsker den nye underorganisasjonen varmt velkommen til Parat-familien.

– Jeg er utrolig glad for å kunne ønske Pefo velkommen som underorganisasjon i Parat. Jeg har stor respekt for og er mektig imponert over innstillingen til de tillitsvalgte og viljen til å snu seg rundt, tenke nytt og fremtidsrettet på vegne av medlemmene og eget forbund, sier Skjæggerud.

– Pefo har allerede en lang og stolt historie. Nå har de lagt forholdene til rette for nye kapitler i denne historien. Jeg er helt sikker på at vi sammen vil skape en kraftfull organisasjon i Forsvaret spesielt og forsvarssektoren generelt som fullt ut er tilpasset de endringene som skjer i etaten og i arbeidslivet for øvrig. I Parat vil medlemmene og de tillitsvalgte møte et fellesskap som sammen har kraft til å gjøre det som skal til for å levere trygghet og muligheter i arbeidsforholdet til medlemmene, sier Skjæggerud. 

Parat-lederen roser også den nye underorganisasjonen for sitt valg av nytt navn.
– Jeg setter stor pris på at vår nye underorganisasjon velger å ta endringene de nå gjør fullt ut gjennom navnebytte til Paratforsvar. Navnet ivaretar behovet for å skape en sterk identitet knyttet til både Parat og forsvarssektoren, noe jeg er sikker på vil ha stor betydning når det nye potensialet de har skapt seg skal gi utslag i flere medlemmer. Gjennom denne endringen demonstrerer organisasjonen sitt fokus på mulighetene, ikke begrensningene. Paratforsvar er intuitivt og gir en klar profil, noe som er viktig i rekrutteringssammenheng. Nå ser jeg frem til at Paratforsvar sammen med Parat går i gang med å realisere potensialet vi har skapt sammen, sier Hans-Erik Skjæggerud.

Forbundsleder i Parat forsvar, Johan Hovde, er glad for kongressens vedtak. Han mener vedtaket utelukkende er positivt for forbundet og dets medlemmer. 
– Beslutningen om sammenslutning med Parat vil være en betydelig styrke for våre medlemmer. Vi vil også kunne bli en betydelig aktør innen forsvarsrelaterte virksomhetsområder, sier Hovde. 

– Med de endringer og den omstillingstakten vi opplever innen Forsvaret og forsvarssektoren for øvrig, er det helt nødvendig for oss å sikre våre medlemmer et best mulig tilbud. Ved å tilslutte oss Parat som underorganisasjon får vi tilgang på bredere kompetanse og flere som kan bidra til kvalitative gode råd og hjelp til medlemmene, sier han. 

– Det å bli en del av et større felleskap gjennom Parat vil også være med på å sikre våre medlemmer og forbundet flere bein å stå på. Vi ser det som helt nødvendig å ha tilgang til juridiske tjenester, forhandlingskompetanse og rask og god kommunikasjon ut til medlemmer og øvrige samarbeidsparter, sier Hovde. Han sier sakskompleksiteten har økt dramatisk for lokale tillitsvalgte de senere årene. 
– Som et relativt lite forbund har ikke Pefo hatt ressurser til å følge opp alle saker, noe som fører til at enkelte tillitsvalgte ute i organisasjonen blir stående litt alene. Det har vi ikke råd til. Nå er vi blitt en del av en sterk og slagkraftig organisasjon og vil være i stand til å reagere raskt, både på politiske endringer og endringer iverksatt fra arbeidsgiver, sier Pefo-lederen.

Fusjonsprosessen har pågått siden 2015, da Pefos kongress fattet vedtak om utredning om forbundets fremtid. Kongressen utfordret ny ledelse og styre til å finne frem til gode løsninger som kommer medlemmer og potensielle medlemmer til gode. På bakgrunn av dette vedtaket satte forbundsstyret ned et organisasjonsutvalg som la frem sin anbefaling til forbundsstyret 30. august 2017. Forbundsstyret vedtok enstemmig, med bakgrunn i rapporten, at Pefo inngår en intensjonsavtale med Parat om å få på plass en avtale som medfører at Pefo blir en selvstendig underorganisasjon i Parat. Det endelige vedtaket ble altså fattet på ekstraordinær kongress på Gardermoen onsdag.

Vedtaket lyder slik: "Den ekstraordinære kongressen vedtar med dette at Personellforbundet blir en del av Parat som en selvstendig underorganisasjon hvor Pefo beholder, organisasjonsnummer, styre, daglig politisk ledelse og organisasjonsstruktur som i dag fra dags dato".

Se flere bilder fra kongressen her!

Parat forsvar er en underorganisasjon i Parat som organiserer rundt 2700 ansatte i forsvarssektoren. Forbundsleder er Johan Hovde.
 
Våre medlemsblader
Video

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

Kvinnehelseutvalget: Vi har oversett den store forskjellen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo