Les

Permitterte apotekansatte beholder pensjonsordning

 Tirsdag vedtok styret i Pensjonsordingen for apotek (POA) at POA-loven endres midlertidig slik at ingen permitterte meldes ut av ordningen.
Av Vetle Daler Publisert dato 07.04.2020 21:55 redigert 16.04.2020 14:18

Permitterte i apotek har til nå blitt utmeldt av Pensjonsordningen for apotek så lenge man er permittert. 
Det betyr at permitterte heller ikke har vært omfattet av uføreforsikringen som som er en del av POA. Dette blir nå endret, sier Parats spesialrådgiver Kjell Morten Aune, som også representerer Farmasiforbundet i POA-styret.

Dette betyr følgende for deg som permitteres:
Du blir fortsatt værende i pensjonsordningen
For deg som er 100 % permittert betaler ikke arbeidsgiver premie i permitteringsperioden og du tjener derved ikke opp tjenestepensjon 
Uføre-forsikringen blir fortsatt gjeldende. Kostnadene dekkes av POA-fellesskapet.

Les mer hos Statens pensjonskasse

 

Våre medlemsblader
Video

Norwegian-markering ved Stortinget

Norwegian-markering ved Stortinget

Unn Kristin Olsen: Medbestemmelse viktig for innovasjon

Politiet: Betinget glede for to pr tusen

Pilotaksjon mot Wizz Air

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo