Les

Permittert – får ikke dagpenger

Frank Røsegg (69) er permittert men får ikke dagpenger Foto:privat
Frank Røsegg (69) vil jobbe, i alle fall til han blir 70 år. Som mange andre er han permittert, men fordi han er over 67 år har han ikke rett til dagpenger.
Av Lill Jacqueline Fischer 15.05.2020 13:28

Frank Røsegg er ansatt i NOKAS Aviation og jobber i sikkerhetskontrollen på Gardermoen.  Som ansatt i privat sektor i hele sitt arbeidsliv har han ikke tjent opp en stor tjenestepensjon.  Han får bare et lite tillegg til folketygdens alderspensjon.
­­­– Jeg har to mål,  jobbe til jeg blir 70 og være i full stilling i 50 år, sier Røsegg.

Har tatt ut pensjon
Som mange andre har 69-åringen valgt å ta ut pensjon fra han var 62 år, og jobbe i full stilling i tillegg.
­– Jeg er frisk og rask, og liker å jobbe. Derfor har jeg fulgt myndighetenes anbefaling om å fortsette å jobbe, sier Røsegg.

Stort inntektstap
Som permittert mister han hele sin arbeidsinntekt, uten å få noe fra NAV. I tillegg mister han pensjonsopptjening.
– Jeg har et inntektstap på 25 til 30 tusen per måned, det er penger jeg hadde regnet med å få i allefall ut dette året. Nå føler jeg at jeg har trukket svarteper og at jeg og andre i min situasjon må betale for koronaen sier Røsegg.

Urimelig

Røsegg mener det er urimelig at en ikke skal få dagpenger når en er i jobb. Myndighetene har endret aldersgrensen i arbeidsmiljøloven til 72 år, og en kan tjene opp pensjon til en er 75 år. ­
– Når en er 67 år kan en fortsatt ha mange år igjen i arbeidslivet. Det kan permitteringreglene sette en stopper for, sier Røsegg.

Presses over på alderspensjon
Pensjonistforbundet mener bortfall av manglende rettigheter etter fylte 67 år er diskriminering av eldre, og at arbeidstakere over 67 og 70 år presses til å gå over på alderspensjon ved permittering eller sykdom.
Pensjonistforbundet har sendt brev til Arbeids- og sosialdepartementet der de blant annet ber regjeringen utvide retten til dagpenger til også å gjelde arbeidstakere over 67 år.

Naturlig å se på aldersgrensene
Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Vegard Einan deltok i en debatt med Pensjonistforbundets leder Vidar Davidsen i Dagsnytt 18 onsdag.
– Det er grunnlag for å si at når vi ønsker at folk skal jobbe lenger må vi også de på hvordan vi gjør med de ytelsene som er knyttet til arbeids aktivitets og arbeidsinntekt når en passerer den aldersgrensa. Det har man ikke gjort så lang, men det Ikke unaturlig å se på det her fremover, sa Einan til Dagsnytt 18, i debatten om krisepakker med aldersgrense. 

Våre medlemsblader
Video

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

Er vår sikkerhet ivaretatt?

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo