Les

Permitteringstiden foreslås halvert – Frp reagerer

Permitteringslengden skal halveres fra 52 til 26 uker fra 1. juli, foreslår regjeringen. Frp er overrasket.
Av NTB Publisert dato 11.05.2021 11:05
– Hvis dette stemmer, er jeg overrasket over nok en omkamp fra regjeringen. De er i utakt med partene i arbeidslivet og stortingsflertallet her, sier Frps arbeidspolitiske talsperson Erlend Wiborg til NTB.

Regjeringen foreslår å kutte i permitteringsordningen, som ble utvidet til 52 uker i august i fjor. Wiborg påpeker at Frp fikk flertall for at permitteringsreglene skulle forlenges til 1. oktober.
– Jeg forventer at regjeringen forholder seg til det. Vi må trygge norske arbeidsplasser og skape så mye forutsigbarhet som mulig i en uforutsigbar tid. Dette er ikke tiden for å svekke permitteringsordningen, slår han fast.

Permitteringsordningen foreslås kuttet til tross for nye anslag om at arbeidsledigheten vil bli på 3,5 prosent i år. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn det som ble anslått i fjor høst. I tillegg vil arbeidsgivers fritak fra lønnsplikt under permittering og retten til å motta dagpenger også kuttes.

Perioden med fritak for lønnsplikt under permittering for arbeidsgivere ble i fjor forlenget til og med 30. september 2021. Tilsvarende ble også dagpengeperioden for permitterte forlenget.
Våre medlemsblader
Video

Hva skal du stemme ved stortingsvalget – og hvorfor?

Hvordan blir veien ut av pandemien?

Flere bør organisere seg

YS Arbeidslivsbarometer for 2021 offentliggjøres på Arendalsuka

YS Stat: Dårligere partssamarbeid under borgerlig styre

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten