Les

Pensjonsordningen gir klasseskille

En av fire nordmenn har aldri sjekket pensjonen sin, og de lavtlønte er overrepresentert i den gruppen, ifølge en ny undersøkelse. Pensjonsekspert i Parat er ikke overrasket.
Av Arve Sigmundstad 24.06.2018 0:54

Undersøkelsen, som er utført av YouGov på vegne av Danske Bank, viser at av dem med lønn under 300.000 kroner, har 36 prosent aldri sjekket pensjonen. Til sammenligning er det bare 16 prosent av dem som tjener over 700.000 kroner som aldri har sjekket pensjonen.

Det er urovekkende med tanke på pensjonssystemet vi har i Norge, ifølge forbrukerøkonom Anne Motzfeldt i Danske Bank, som påpeker at en halv million nordmenn i privat sektor kun har obligatorisk tjenestepensjon med minstesatsen 2 prosent av lønna.

– Mange av disse er lavtlønte, og kombinasjonen av lav pensjonssats og lav lønn betyr en svært lav pensjon for denne gruppen. Mange nordmenn får dermed svært dårlig pensjon uten å være klar over det, sier hun til NTB.

Advokat og pensjonsekspert i Parat, Andreas Moen, sier dette stemmer godt overens med hans erfaringer.

Faktisk er jeg overrasket over at undersøkelsen viser at så mange som 9 av 10 over 55 år har sjekket.
Jeg vil si at de flertallet jeg snakker med om pensjon aldri har logget inn på "din pensjon" hos NAV før de kommer til meg. NAV har gode nettsider og gir en god oversikt på pensjonsopptjeningen. Jeg anbefaler alle å bruke dette verktøyet, sier Moen.

Moen sier det er et klasseskille i pensjonsopptjeningen.
De som har avtalefestet pensjon (AFP) har ofte også god tjenestepensjon. Samtidig er det en stor andel som verken har AFP eller tjenestepensjon utover minimum i privat sektor. Disse er pensjonstaperne, og blant de yngre må mange regne med å stå i jobb til godt over 70 år for å kunne få en pensjon på 2/3-deler av inntekt, sier han.

Av dem under 34 år, har en av tre aldri sjekket pensjonen, mens hele ni av ti av dem over 55 år har sjekket pensjonen sin. 27 prosent av kvinnene har aldri sjekket pensjonen, mens det samme gjelder for 19 prosent av mennene.

Våre medlemsblader
Video

Hvorfor er ikke flere innvandrere fagorganisert?

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo