Les

Politiledere ber om ny vurdering av fast bevæpning

Leder av Norges Politilederlag, Frank Gran, ber om ny gjennomgang av våpeninstruksen Foto: Ned Alley
Norges Politilederlag har i tirsdag sendt brev til justisministeen hvor de ber om at det tas initiativ til at det gjøres en vurdering av om kunnskapsgrunnlaget fra Bevæpningsutvalget fra 2017 er tilstrekkelig oppdatert med tanke på det kriminalitetsbildet og trusselvurderingene vi står overfor i 2021. Justisministeren sier at regjeringen vil sette ned et utvalg.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 16.11.2021 15:45 redigert 16.11.2021 18:15

Frank Gran, leder av Norges Politilederlag i Parat (NPL), sier det nå er på tide med en ny gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget for en fast bevæpning av norsk politi.
– Med det nye kriminalitetsbildet og politiets trusselvurderinger, er tiden moden for en ny vurdering av om norsk politi skal gå over til å være et fast bevæpnet politi, sier Gran.

Politilederen sier han og hans medlemmer har vært skeptisk til fast bevæpning, og har gitt sin støtte til anbefalingene fra Bevæpningsutvalget (NOU 2017:9) – men at han nå opplever et stemningsskifte blant norske politiledere.
– For vår del er det viktig med en grundig og kunnskapsbasert prosess, hvor både ansatte i politiet og sivilsamfunnet deltar med kunnskap, erfaringer og innspill – før det tas en ny politisk beslutning. Det er åpenbart at både kriminalitetsbildet og trusselvurderingene er endret siden 2017, da må også kunnskapsgrunnlaget oppdateres og nye permanente tiltak vurderes, sier Gran.

Gran sier at gjennom politiets årlige trusselvurdering blir det understreket at det rapporteres om en økning i tilfeller der personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer utøver grov vold og trusler, og det er sannsynlig at flere enn tidligere vil begå grove voldshandlinger.
– Det er ikke unaturlig å se dette i sammenheng med vilkårene for tvangsinnleggelse. Dette er et område som bekymrer våre medlemmer. Samtidig er vi opptatt av at man ikke skal bruke enkelthendelser som begrunnelse for fast bevæpning, her trenger vi en god og kunnskapsbasert gjennomgang, sier politilederen.

Gran sier det for hans medlemmer er viktig at det må være politiets evne til å løse samfunnsoppdraget, og publikums behov for beskyttelse når det haster, som danner grunnlaget for de vurderingene som nå må gjøres.
– Det er vanskelig å se at dette kan gjøres, uten å gå for en fast bevæpning av norsk politi, sier politilederen.

Einar Kaldhol, leder for Parat politiet, sier han støtter vurderingene Norges Politilederlag i Parat nå gjør.
– Vi står overfor et annet kriminalitetsbilde i dag, enn hva vi gjorde i 2017. Dette må gjenspeiles både i bevæpningsdebatten og politiets våpeninstruks. Vi ønsker derfor en slik gjennomgang velkommen, sier han.

Vil ha ny debatt
Flere andre har den siste uken også tatt til orde for en ny debatt om bevæpning av politiet etter at en mann i forrige uke ble skutt og drept av politiet på Bislett i Oslo.
Den første politipatruljen på Bislett hadde pistolene nedlåst i bilen ettersom de ikke hadde fått oppdraget gjennom politiets samband. De måtte derfor bruke tid på å låse ut våpnene etter at de hadde truffet på mannen.
Onsdag i forrige uke sa Johan Fredriksen, leder for felles operativ tjeneste i Oslopolitiet, til TV 2 at han ikke ser bort fra at liv kunne blitt spart med permanent bevæpning.
I en undersøkelse fra samme kanal i forrige uke svarte samtidig 57 prosent at de mener at politiet bør få bære våpen, mens 41 prosent svarer at de mener våpen bør være tilgjengelig i bil, som i dag,

Regjeringen vurderer bevæpningsutvalg
Justisminister Emilie Enger Mehl sa under en tale til Politiets Fellesforbunds landsmøte tirsdag at regjeringen nå vurderer å sette ned et bevæpningsutvalg.
– En vurdering av maktmiddelet må se alle disse tingene i sammenheng. Det kan ikke baseres på enkelthendelser, men på et godt kunnskapsgrunnlag. Det ser jeg på. En del av den vurderingen er om vi skal sette ned et utvalg som kan se nærmere på ulike forhold knyttet til bevæpning, sa Mehl, ifølge Politiforum.

 

 
Våre medlemsblader
Video

Hallo! Hvor er årets medlem?

Statskonferansen 2022 - del 1

Klart for statskonferansen 2022

Pilotforbundet med dronekonferanse

Oppgjøret i gang i staten

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo