Les
Våre medlemsblader
Video

Parat forsvar i stortingshøring

Stortingshøring om samferdsel

YS' likestillingspris 2020

Pilotforbundet i stortingshøring 23. oktober 2020

Streikemerkering Jernbanetorget 16.10.20

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo