Les

Parats tillitsvalgte møtte Arbeiderpartiets justisfraksjon

NPL-leder Kjetil Ravlo (f.v.), Maria Aasen Svendsrud, Odd Harald Hovland og Einar Kaldhol. Foto: Parat.
Torsdag var leder i Norges Politilederlag Kjetil Ravlo og leder i Parat politiet Einar Kaldhol i møte på Stortinget for å følge opp innspill til neste års statsbudsjett.
Av Marianne Baksjøberg Publisert dato 24.11.2022 14:50 redigert 29.11.2022 15:29
Både Norges Politilederlag (NPL) og Parat politiet har gitt innspill til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023. Torsdag møtte lederne fra de to Parat-organisasjonene Arbeiderpartiets justispolitikere Maria Aasen Svensrud og Odd Harald Hovland for å følge opp arbeidet.
– Det var et nyttig møte for å utdype våre innspill til statsbudsjettet og for å høre mer om hvilke vurderinger våre politikere legger til grunn i sine forslag. Dialog og forståelse øker også muligheten for bedre løsninger på sikt, sier NPL-leder Ravlo.

Diskusjon rundt byråkrati, kompetanse og detaljstyring

Norges Politilederlag og Parat politiet tok opp forslaget om kutt i byråkratiet til fordel for flere og mer polititjenester og understreket at dette ikke må gå på bekostning av tjenestekvaliteten.
– Vi etterlyste en nærmere gjennomgang av hva som er unødvendig byråkrati og hva som er nødvendig kvalitetssikring i et samfunn med store krav fra brukerne, sier Ravlo.

Han forteller at de også tok opp temaer knyttet til kompetanse og mangfold.
– Vi drøftet behovet for å tenke nytt rundt etterforskningskompetanse. Politiet har behov for etterforskningsmiljøer som gir mer kontinuitet. Samtidig er det ønskelig med flere typer kompetanse og mangfold, sier Ravlo.

Den politiske styringen av politiet ble diskutert. Både Norges Politilederlag og Parat politiet frykter at for mye detaljstyring begrenser politiets faglig funderte handlingsfrihet.
– Vi mener at regjeringens forslag til neste års statsbudsjett har tatt et nytt skritt i retning av politisk detaljstyring – blant annet gjennom opprettelse av eget budsjett for påtalemyndigheten. Vi ønsker en langsiktig og overordnet politisk styring, sier Ravlo.
Våre medlemsblader
Video

Felles utfordringer i nordisk luftfart

Engasjement og arbeidsglede på Verdikonferansen

Farmasikongressen 2022

Paratleder i internasjonalt klimapanel

Garvet graver

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo