Les

Parats nestleder på internasjonalt luftfartsmøte

Parats nestleder, Anneli Nyberg, og ITFs generalsekretær, Gabriel Mocho Rodriguez, under årets ICAO Assembly i Montreal. Foto: Privat

Parats nestleder Anneli Nyberg var en del av International Transport federation (ITF) delegasjon under årets International Civil Aviation Organisation (ICAO) i Montreal, Canada. Formålet med ITFs tilstedeværelse var å fremme luftfartsarbeidernes stemme. 

Av Helene Husebø 01.10.2019 17:35
Nyberg representerer Parat og Norge i ITF, som er en organisasjon som jobber på tvers av 60 medlemsland. Som en fungerende plattform for alle transportarbeidere, er målet å organisere global dialog for bedre transport- og arbeidsrettigheter.

Sikkerhet og påvirkning av besluttende myndigheter
ITF observerte årets ICAO Assembly i Montreal. ICAO er den delen av FN hvor det utarbeides og vedtas standarder for all internasjonal luftfart. 
– Det overordnede formålet er å utvikle en sikker og effektiv luftfart uavhengig hvor i verden du flyr. ICAOs forsamling avholdes hvert tredje år, og her har hvert land har sin egen representant tilstede, med 193 land i alt, sier Nyberg.

Parats nestleder reiste hjem til Norge før de siste møtene var over, men kan melde om et produktivt opphold.
– Møtene i ICAO Assembly fortsetter og ITFs delegasjon under Gabriel Mocho Rodriguez, civil aviation secretary, er godt forberedt for de videre diskusjonene. Jeg vil følge godt med på beslutningene som gjøres her, siden de vil påvirke alle innenfor luftfart på den ene eller andre måten, sier Parats nestleder, som også mener det er svært viktig at ITF har muligheten til å påvirke på et høyt nivå. 

Synliggjøring av kabinansatte
ITF fremmet selv et forslag til ICAO-forsamlingen om en synliggjøring av kabinansattes rolle og ansvar for sikkerheten til passasjerer om bord i fly. 
– Tirsdag ble forslaget behandlet og med stor støtte fra flere medlemsland ble forslaget vedtatt til stor jubel for ITFs delegasjon, sier Nyberg. 

I ITF-forslaget lå en også en anmodning om å etablere 31.mai som årlig markeringsdag for kabinansatte rundt hele verden. 
– Dette er noe vi i Parat selvfølgelig støtter og vil følge opp videre, sier Nyberg.

Klima og miljø-engasjement
Delegasjonen fikk også en uventet fridag under forumet, ettersom møtene den 27. september ble avlyst grunnet en stor klimademonstrasjon i Montreal. Parats nestleder Nyberg meldte om en sterk opplevelse i gatene, hvor Greta Thunberg ledet demonstrasjonen som hadde over en halv million deltakere.  

Se videoen om ITFs deltakelse her. 
Våre medlemsblader
Video

Nærpolitireformen: Dette mener norske politifolk

Hva er digital transformasjon?

Lederkonferanse for første gang i Parat

Mange trenger ny kompetanse, men er lite villige til å lære noe nytt

Ansatte i staten krever en hverdag uten trakassering

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo