Les

Parats landsmøte: Bekymret for risikonivå i oljeindustrien

Økende kostnadspress, oppsigelser, permitteringer, redusert bemanningsgrad og svekket kompetanse kan gi sikkerhetsutfordringer i petroleumsindustrien, frykter Parat, som nå oppfordrer sine medlemmer i bransjen til å si sin mening.
Av Vetle Daler Publisert dato 19.11.2021 13:45 redigert 19.11.2021 14:11
– Det er viktig at alle Parat-medlemmer som jobber offshore eller på landanlegg svarer på spørreundersøkelsen fra Petroleumstilsynet, sier Frode Roberto Rettore, klubbleder i bedriftsklubben ved ISONOR Industrier AS. Det var Rettore som tok initiativet til en resolusjon om temaet på Parats landsmøte denne uka.

Dette er resolusjonen som ble vedtatt på Parats landsmøte onsdag:
"Oppfordring til deltakelse spørreundersøkelse om risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet
 
Petroleumstilsynet gjennomfører i perioden fram til 21. november en spørreskjemaundersøkelse i regi av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP). RNNP-undersøkelsen er en viktig del av faktagrunnlaget for arbeidslivets parter sine diskusjoner rundt petroleumsbransjens sikkerhetsregime og daglige drift.

Petroleumsindustrien har de siste årene opplevd et økende kostnadspress, med oppsigelser, permitteringer, redusert bemanningsgrad og svekket kompetanse som resultat. Parat er bekymret de mulige konsekvenser dette kan ha for helse- miljø- og sikkerhetsarbeidet ved arbeid offshore. 

Parat sitt landsmøte oppfordrer alle som jobber offshore eller på landanlegg å bruke muligheten til å si sin mening om sin arbeidsdag. Svarene fra RNNP bidrar til å gi oss et godt bilde av utviklingen over flere år. Og den gjør det lettere å peke ut fokusområder eller iverksette konkrete risikoreduserende tiltak."

Spørreundersøkelsen finner du her
 
Våre medlemsblader
Video

Rune Berge er årets tillitsvalgt i Parat

Hovedavtalen er grunnloven i arbeidslivet

Bodil Røkke er ny leder i Farmasiforbundet

SAS-pilotene i Parat: – Positive signaler fra regjeringen

Nyvalgt lederduo i Parat

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten