Les

Parats hovedstyremøte på Oscarsborg

Parats hovedstyre på Oscarsborg festning. Se navn og beskrivelse under.
Siste hovedstyremøte i Parat før ferien ble gjennomført i historiske omgivelser på Oscarsborg festning. Festningen som er mest kjent for senkningen av den tyske krysseren «Blücher», 9. april 1940. 
Av Trygve Bergsland Publisert dato 16.06.2022 14:35 redigert 16.06.2022 15:04

Hovedstyrets møte tirsdag og onsdag behandlet Parats beretning og regnskap for 2021, i tillegg til flaggsakene for inneværende- og neste år. Årets flaggsak er som kjent arbeidsglede, mens flaggsaken for 2023 konsentreres om tillitsvalgte.

Utvalg skal se på organisasjonsstruktur
Hovedstyret har også nedsatt et utvalg som skal vurdere Parats organisasjonspolitiske struktur, dette i form av oppbygging av organisasjonen og styringsorganer i dag og i fremtiden. Kommer utvalget frem til endringsforslag må mulige vedtektsendringer behandles på Parats landsmøte i 20224.

Oscarsborg


Parats hovedstyre på Oscarsborg festning.
Fra venstre: Linda Iversen Norbeck, Trond R. Hole (generalsekretær), Kari Nestaas Ruud, Truls Bjørhei, Thomas Lilloe, Arvydas Dragonas, Gro Brandsar (sekretær), Hilde Bjørklund, Ragnar Eggesvik (spesialrådgiver), Anita Sveum Nilsen, Anneli Nyberg, Grete Dieserud, Johan Hovde og Agathe Osland Hellesen. Parat-leder Unn Kristin Olsen er smittet av koronaviruset. 
Våre medlemsblader
Video

Hallo! Hvor er årets medlem?

Statskonferansen 2022 - del 1

Klart for statskonferansen 2022

Pilotforbundet med dronekonferanse

Oppgjøret i gang i staten

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo