Les

Paratleder i internasjonalt klimapanel

Leder for Parat, Unn Kristin Olsen, var med i en paneldebatt om arbeidstakerorganisasjonenes bidrag i kampen mot klimaendringer i Melbourne, Australia, sist fredag. Her viste hun blant annet til tillitsvalgtverktøyet Parat har utviklet i samarbeid med Norsk klimastiftelse.
Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 21.11.2022 10:00 redigert 21.11.2022 12:31

Flere ledere fra nordiske arbeidstakerorganisasjoner deltok sammen med Olsen i panelet, i tillegg til delegater fra Sør-Afrika og India.

Blant tiltakene Parat har gjort for å tilgjengeliggjøre informasjon og kunnskap om klima- og miljø for sine medlemmer, trakk Olsen fram tillitsvalgtverktøyet.
– Fra Parats side, tok jeg opp tillitsvalgtverktøyet vårt, som inneholder 12 moduler for tillitsvalgte, hvor de får opplæring i klima- og miljøutfordringer og som gjør det lettere for dem å ta opp spørsmål knyttet til klima- og miljø med ledelsen, sier Olsen.

Samtaler om klima- og miljøutfordringer på tvers av organisasjoner og landegrenser er ment som et tiltak for å styrke internasjonalt samarbeid i kampen mot klimaendringene.

Om tillitsvalgtverktøyet

I 2020 rullet Parat ut en ny digital læringsplattform med klimaverktøy for tillitsvalgte. Den skal ruste de tillitsvalgte til å sette klima på dagordenen i deres virksomheter og på sikt utvikle klimamål og føre klimaregnskap.  

Ved utgangen av 2021 hadde over 3 000 tillitsvalgte og ansatte i Parat tatt kurset. Målet er at absolutt alle tillitsvalgte tar kurset for å være med å påvirke framtidens arbeidsliv og arbeidsplasser, og for å stå sterkere i tillitsvalgtrollen når takten i det grønne skiftet øker.  


Kjernen i plattformen er klimakurset, et såkalt nanokurs stykket opp i tolv mindre deler som gjennomføres i løpet av fire uker. Korte bolker gjør kurset enkelt å ta, og sammen gir bolkene god innsikt i ulike problemstillinger knyttet til klima og det grønne skiftet.
 

 

Læringsplattformen er et resultat av samarbeidet Parat har inngått med Norsk klimastiftelse. Ett av målene for samarbeidet er bevisstgjøring, men minst like viktig er det å belyse hvordan vi som arbeidstakerorganisasjon kan bidra til å løse klimautfordringene.  

 

For Parat har det vært viktig å få frem at det grønne skiftet både kan skape bærekraft og flere jobber. Parat ser at klima og arbeidsplasser kan komme i konflikt. Nettopp derfor er Parat på vakt mot løsrevne og lettvinte klimakrav.

Parat mener at Norge som nasjon kan balansere begge hensyn, og at den nye læringsplattformen for klima er ett av mange små steg på veien mot dette målet. Norsk klimastiftelse er Norges grønne tankesmie. Den ble etablert i 2010 og er en ikke-kommersiell stiftelse som arbeider for et samfunn uten utslipp av menneskeskapte klimagasser. Klimastiftelsen har hovedkontor i Bergen og arbeider bredt innenfor klima- og energifeltet.
 

 

UnnK_Paneldebatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KLIMAPANEL: Leder for Parat, Unn Kristin Olsen, under klimapanel på ITUC 2022 i Melbourne, Australia.   

Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup