Les

Parat24 tar TV-teten

Lise Harstad, Vetle Daler og redaktør Trygve Bergsland under opptak av ukens Parat24s TV-nyheter. Foto: Lill J. Fischer.
Ukentlige nyhetsmagasin på nett-TV er Parat24s nye flaggskip – en tøff journalistisk satsing som er unik i fagpressen og vekker stor interesse innenfor og utenfor Parats rekker. TV-nyhetene i kortform suppleres med fordypninger på podkast, og målet er å nå et bredt publikum.
Av Trond I. Hovland 16.01.2019 13:50

Den nye redaksjonelle satsingen Parat24 startet i februar, men ble utviklet gjennom hele fjoråret. Det startet med omlegging av nettsidene, mens de ukentlige TV-sendingene hadde premiere midt i oktober, og vil i første omgang sendes ut året.

Utprøving
– I Parat24 prøver vi ut flere ting, og så vil vi gå gjennom erfaringene og ta noen nye skritt i 2019, sier redaktør Trygve Bergsland, som har jobbet i Parat siden 2010.

Han sier inspirasjonen for omleggingene av nettsidene har vært andre riksdekkende mediesider.
– Men når det gjelder TV- og video-delen, er det ikke så mange forbilder, i hvert fall ikke i fagbevegelsen og organisasjonene. Her har vi prøvd oss frem, men vi er absolutt ikke i mål, sier Bergsland.

Jobben med å videreutvikle Parats medieprodukter har pågått de siste tre–fire årene. I første omgang ble det gjort en splitt mellom nyhetene og organisasjonens fakta og informasjon. Arbeidstakerorganisasjonssiden parat.com har blant annet fått et enklere søk. Det er mye enklere å finne riktig informasjon når nyhetsstoffet ligger utenfor.

Nettstedet Parat24 er i dag en moderne nyhetstjeneste, ikke ulik en del andre nye sektornyheter (E24, Medier24 og andre). Nøkkelen er jevnlig oppdatering, effektiv vinkling og bredt tilfang av stoff, i en miks av egenproduksjon og NTB-stoff.
– Målet fremover er å øke produksjonen av eget stoff, og vi har også et ønske om mer gravejournalistikk, sier redaktøren, som går for et utvidet publikum.

Han sier Parat24 skal være for medlemmene, men ønsker også å nå folk utenfor organisasjonen med arbeidslivsnyheter.
– Vi har ingen lukkede saker eller innlogging og håper at vi skal ha saker som vekker bred interesse også utenfor medlemsmassen. Norwegian-saken for Høyesterett er et eksempel på dette, sier Trygve Bergsland.

Nye TV-muligheter
Redaktøren skulle gjerne hatt flere tilbakemeldinger på Parat24s medieprodukter.
– Men vi synes vi har fått OK respons på de nye videosendingene. Dette er produksjoner som ville vært umulige for oss for kort tid siden, men der youtubere og nisjeaktører har vist vei med ny, billig og meget god teknologi, sier Bergsland.

Parat24s nye ukentlige TV-nyheter publiseres på Vimeo og spres på alle egne nettsider, nyhetsbrev og sosiale medier.
– Nyhetssendingen vil publiseres mot slutten av uka, men alternere litt mellom onsdag, torsdag og fredag. Det er i første omgang korte sendinger på under ti minutter, med et ganske fast antall saker. I tillegg vil Parat24 også lage «podkast på video» – med lengre studiosamtaler som går i dybden på ett eller flere tema, sier Bergsland.

Interesse utenfra
Også utenfor Parats egne rekker vekker nysatsingen stor interesse. Anne-Lise Mørch von der Fehr er sjef for avdeling for kommunikasjon og politikk og marked i Parats søsterorganisasjon Delta, og har tidligere lang fartstid som journalist og mellomleder i VG. Hun vil følge med på utviklingen for Parat24.
 – Jeg synes Parat24s satsing er spennende! Vi har også erfaring for at video er viktig, men vi er spent på hvordan Parat24s nye satsing vil nå ut, og hvordan etterspørselen er etter et slikt format, sier von der Fehr.

Hun sier Delta har gått motsatt vei og lagt ned sine fagblader. De satser på digital kommunikasjon, med vekt på nytteverdien for medlemmene.
– Vi skal ikke være et mediehus, men fortelle om Delta og gi medlemmene det de trenger fra sin fagforening, sier hun.

Anne-Lise Mørch von der Fehr vil følge årvåkent med på Parat24s nye TV-satsing, men mener det trengs tålmodighet.
Det tar gjerne lang tid å etablere nye tilbud – bare se på VGTV. Men hvis Parat24 blir en suksess, kommer nok andre til å følge etter, sier hun.

Økt anerkjennelse
Berit Nyman er nestleder i Fagpressen og er også meget positiv til Parat24s nye satsing.
– Jeg tror det er en smart og solid satsing som Parat24 har startet, og de er nå i fremste rekke innenfor Fagpressen med en mer ambisiøs nyhetsjournalistikk og bruk av moderne video-formater, sier Nyman.

Berit Nyman

Nestleder Berit Nyman i Fagpressen forteller om en rekke nye satsinger på videonyheter og strømming, og hun håper flere lar seg inspirere av Parat24s nyhetsrevy. Foto: Fagpressen.

Hun registrerer at fag- og dybdemediene får økt redaksjonell anerkjennelse. Fagpressen regner med å få på plass snarlig, digital likebehandling – gjennom samme type momsfritak som de brede nyhetsmediene har hatt i drøyt to år.
– Dette vil utvilsomt gi bedre journalistikk og økt innovasjon i fagmediene, og her er det viktig at Parat24 er blant dem som går foran, sier Berit Nyman.

Nyman fremhever også andre medier i fagpressen med offensive satsinger, ikke minst innenfor video og strømming av arrangementer. Journalisten, Kommunal Rapport og Fri Fagbevegelse er langt framme, det samme er Teknisk Ukeblad og Sykepleien på digitale satsinger.
– Parat24 er så vidt jeg vet det første av våre medlemmer som lanserer en ambisiøs nyhetsrevy på nett-TV med fast frekvens. Jeg håper også flere lar seg inspirere av dette, sier Nyman.

Tips fra veteran
Journalistkollega Sverre Bjørnholt har mange år bak seg i TV2 og VG, og har gjennom Oslo Business Memos journalistnettverk bidratt til Parat24 med reportasjer for både papirmagasin og nett samt med innspill til den nye TV-kanalen.

Sverre BjørnholtSverre Bjørnholt. Foto: Oslo media House.

Veteranen har noen gode råd til Parat24s nye, ambisiøse prosjekt.
– Heng med i den tekniske utviklingen, utnytt stadig bedre og billigere teknologi. Bli flink til å vurdere hvordan stoff fungerer på TV. Hva egner seg som studioinnslag, hva krever reportasjer eller andre formater? Velg ut stoff som seerne finner interessant – og som får dem til å bli overrasket, avslutter Bjørnholt sine bransjeknep.

Våre medlemsblader
Video

Statskonferansen 2019 direkte

Nytt fra Parat i uke 14

NHO-oppgjøret i havn

Tiltak for økt sysselsetting

Nyheter fra Parat24 i uke 12

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo