Les

Parat UNG satser i regionene

Nyvalgt Parat UNG-leder Kari Nestaas er opptatt av synlighet, for anledningen pyntet med Parat-reflekser. Foto: Morten Seglem
I helgen 15. - 17. november arrangerte Parat UNG samling for engasjerte medlemmer som skal øke ung-aktiviteten i regionene. Prosjektet kalles P.U.R.T (Parat UNG regions-team), og er første steg i Parat UNGs nye satsing.
Av Vetle Daler Publisert dato 18.11.2019 22:15 redigert 19.11.2019 15:19
Samlingen fant sted på Gardermoen, der 17 engasjerte ung-medlemmer fra hele landet var samlet med nyvalgt Parat UNG-leder Kari Nestaas og regionskoordinator Robin Malm i spissen.

Målet med samlingen var å få alle deltakerne motivert til å arrangere aktiviteter i sin region. I løpet av helgen jobbet hvert regions-team mye med planlegging av aktiviteter de skal gjennomføre og delte erfaringer og nye ideer seg imellom.
De nye regionsteamene gleder seg til å komme i kontakt med resten av Parats unge medlemmer, forteller Kari Nestaas.

Hun sier det nyvalgte UNG-styret har besluttet å være mer synlige ut mot medlemmene og derfor øke antall aktiviteter og treff for de unge i regionene.
Et av målene til Parat UNG er at alle unge medlemmer skal ha et faglig og sosialt nettverk i sin region gjennom Parat. Hver region har en regionkontakt under 35 år som skal være med på å ivareta de unges interesser i arbeidslivet, sier Parat UNG-lederen.

Størrelsen på teamene varierer etter geografi og størrelse på medlemsmassen, og det er fortsatt plass til flere engasjerte medlemmer i de ulike teamene, ifølge Nestaas.
– Aktivitetene går ut på å møtes og ha det gøy sammen, samtidig som vi informerer om UNG sitt arbeid og får innsikt i de unges arbeidshverdag. Å knytte kontakter på tvers av bransjer og arbeidsplasser er lærerikt og engasjerende, og det har en viktig sosial verdi. Medlemmene deler sine erfaringer og synspunkt og regionskontaktene får innspill til hvordan arbeidslivet kan bli enda bedre, sier hun.
 
Våre medlemsblader
Video

Følg Lederkonferansen direkte

Arendalsuka 2023: Brann og havari: Hvordan står det til med flysikkerheten på bakken?

Parat forsvar: Kiel-seminaret 2023

Arendalsuka 2023: Trenger vi NAV-kontoret i 2035?

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo