Les

Parat UNG satser i regionene

Nyvalgt Parat UNG-leder Kari Nestaas er opptatt av synlighet, for anledningen pyntet med Parat-reflekser. Foto: Morten Seglem
I helgen 15. - 17. november arrangerte Parat UNG samling for engasjerte medlemmer som skal øke ung-aktiviteten i regionene. Prosjektet kalles P.U.R.T (Parat UNG regions-team), og er første steg i Parat UNGs nye satsing.
Av Vetle Daler Publisert dato 18.11.2019 22:15 redigert 19.11.2019 15:19
Samlingen fant sted på Gardermoen, der 17 engasjerte ung-medlemmer fra hele landet var samlet med nyvalgt Parat UNG-leder Kari Nestaas og regionskoordinator Robin Malm i spissen.

Målet med samlingen var å få alle deltakerne motivert til å arrangere aktiviteter i sin region. I løpet av helgen jobbet hvert regions-team mye med planlegging av aktiviteter de skal gjennomføre og delte erfaringer og nye ideer seg imellom.
De nye regionsteamene gleder seg til å komme i kontakt med resten av Parats unge medlemmer, forteller Kari Nestaas.

Hun sier det nyvalgte UNG-styret har besluttet å være mer synlige ut mot medlemmene og derfor øke antall aktiviteter og treff for de unge i regionene.
Et av målene til Parat UNG er at alle unge medlemmer skal ha et faglig og sosialt nettverk i sin region gjennom Parat. Hver region har en regionkontakt under 35 år som skal være med på å ivareta de unges interesser i arbeidslivet, sier Parat UNG-lederen.

Størrelsen på teamene varierer etter geografi og størrelse på medlemsmassen, og det er fortsatt plass til flere engasjerte medlemmer i de ulike teamene, ifølge Nestaas.
– Aktivitetene går ut på å møtes og ha det gøy sammen, samtidig som vi informerer om UNG sitt arbeid og får innsikt i de unges arbeidshverdag. Å knytte kontakter på tvers av bransjer og arbeidsplasser er lærerikt og engasjerende, og det har en viktig sosial verdi. Medlemmene deler sine erfaringer og synspunkt og regionskontaktene får innspill til hvordan arbeidslivet kan bli enda bedre, sier hun.
 
Våre medlemsblader
Video

– Vi er framtidas arbeidsliv

Norsk utenrikspolitisk konferanse 2021: Sikkerhetspolitiske muligheter etter pandemien

Alle mener at det organiserte arbeidslivet er viktig

Statskonferansen 2021

Optimisme før statsmekling

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten