Les

Parat ung samles ved Hunderfossen

Leder av Parat Ung, Idar Gundersen. Arkivfoto Trygve Bergsland.

Onsdag til fredag denne uken arrangerer Parat ung sin årlige konferanse, denne gangen i Hunderfossen familiepark. Tema i år er kompetanse i arbeidslivet.

Av Arve Sigmundstad Publisert dato 16.10.2019 13:00 redigert 16.10.2019 14:03

Alle medlemmer i Parat under 35 år, er også automatisk tilknyttet Parat ung. Nå møtes over 40 unge medlemmer på Hunderfossen for å snakke om fremtidens arbeidsliv – og verdien av kompetanse.

Leder for Parat ung, Idar Gundersen, sier den årlige ung-konferansen som nå avholdes for ellevte gang har utviklet seg til å bli en viktig møteplass i Parat.
­– For oss i Parat ung er det viktig å kunne samle unge medlemmer. Ikke bare for at unge skal kunne bli kjent med organisasjonen på egne premisser, men også for å bygge nettverk og dele erfaringer, sier han.

Gundersen sier konferansen også er en viktig høringsarena, hvor unge medlemmer gis anledning til å drøfte organisasjonspolitiske og arbeidslivspolitiske spørsmål for å på den måten bidra til å videreutvikle Parats politikk på området.
­– Det gjør vi blant annet gjennom ulike gruppearbeid, og faglig politiske debatter, sier han.

Gundersen sier at han er glad for at også Parats leder, Unn Kristin Olsen, vil delta på deler av arrangementet.
– Det forteller noe om hvilken posisjon Parat ung har i Parat, avslutter han.

Våre medlemsblader
Video

Parats reaksjoner på statsbudsjettet

Parats regionkonferanse øst 2022

Forsvaret er avhengig av tillitsbasert ledelse

Lederkonferansen 2022: Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet

Lederkonferansen 2022: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo