Les

Parat ung samles ved Hunderfossen

Leder av Parat Ung, Idar Gundersen. Arkivfoto Trygve Bergsland.

Onsdag til fredag denne uken arrangerer Parat ung sin årlige konferanse, denne gangen i Hunderfossen familiepark. Tema i år er kompetanse i arbeidslivet.

Av Arve Sigmundstad 16.10.2019 14:03

Alle medlemmer i Parat under 35 år, er også automatisk tilknyttet Parat ung. Nå møtes over 40 unge medlemmer på Hunderfossen for å snakke om fremtidens arbeidsliv – og verdien av kompetanse.

Leder for Parat ung, Idar Gundersen, sier den årlige ung-konferansen som nå avholdes for ellevte gang har utviklet seg til å bli en viktig møteplass i Parat.
­– For oss i Parat ung er det viktig å kunne samle unge medlemmer. Ikke bare for at unge skal kunne bli kjent med organisasjonen på egne premisser, men også for å bygge nettverk og dele erfaringer, sier han.

Gundersen sier konferansen også er en viktig høringsarena, hvor unge medlemmer gis anledning til å drøfte organisasjonspolitiske og arbeidslivspolitiske spørsmål for å på den måten bidra til å videreutvikle Parats politikk på området.
­– Det gjør vi blant annet gjennom ulike gruppearbeid, og faglig politiske debatter, sier han.

Gundersen sier at han er glad for at også Parats leder, Unn Kristin Olsen, vil delta på deler av arrangementet.
– Det forteller noe om hvilken posisjon Parat ung har i Parat, avslutter han.

Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo