Les

Parat tar klimaansvar

Menneskeskapte klimaendringer er en av vår tids største utfordringer, og Parisavtalen pålegger Norge et taktskifte i klimapolitikken. Nå sier hovedstyret i Parat at også Parat har et medansvar for at verden skal nå målene i Parisavtalen. 
Av Arve Sigmundstad 14.02.2018 23:54
Denne uken vedtok Parats hovedstyre en ny klima- og miljøpolitisk plattform for organisasjonen. 
– For oss har det vært viktig å slå fast at vi er Parat er klima og teknologioptimister. Samtidig som vi erkjenner at vår generasjon er den første som ser effekten av klimaendringene, og vi er den siste generasjonen som kan gjøre noe med dette, sier leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud. 

Hovedstyret i Parat slår fast at miljø- og klimautfordringene er omfattende både nasjonalt og internasjonalt, og organisasjonen vil basere sin politikk på forvalteransvaret og føre-var-prinsippet. 
– Som en viktig samfunnsaktør, har også Parat et medansvar for å bidra til å omstille Norge og for å bidra til å løse de utfordringene vi nå står overfor. Den kloden vi skal overlate til våre barn skal være i minst like god stand som da vi overtok den fra våre forfedre, sier Skjæggerud. 

Paratlederen er nå klar for å ta klima og miljøengasjementet over i en ny fase. 
– Nå som hovedstyret har vedtatt den første klima- og miljøpolitiske plattformen i Parat, da starter arbeidet med å implementere denne politikken i det daglige arbeidet. Det første skrittet kom allerede under behandlingen av Parats tariffpolitiske dokument for hovedoppgjøret, sier Paratlederen. 

Stiller klima og miljøkrav i tariffoppgjøret. 
– Vi går nå inn i tariffoppgjøret også med tydelige klima- og miljøkrav, dette er noe jeg tror vi så absolutt vil komme til å se mer av fremover, avslutter Paratlederen. 
Våre medlemsblader
Video

Parats lederkonferanse

Digital lederkonferanse hver fredag

Forhandlingsstart i staten

Lederkonferanse blir digital

Spekter-tariffoppgjøret: Parat krever satsing på kompetanse

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo