Les

Parat støtter prosjekt i Øst-Europa

Parats støtte til solidaritetsarbeid går i år til et prosjekt i regi av ITF.
Av Vetle Daler 14.02.2020 18:10
Det er Den internasjonale transportføderasjonens (ITF) prosjekt "Eastern european low cost carrier project 2020" som får årets solidaritetsstøtte fra Parat. Det vedtok Parats hovedstyre torsdag. Støtten er på 8000 Euro.
Dette er et prosjekt spesielt rettet mot ansatte i lavprisflyselskaper som har baser i Øst-Europa, sier Parats nestleder Anneli Nyberg. 

Hun er glad for at Parats hovedstyre valgte dette prosjektet. Et av målene for prosjektet er å bidra til å bygge opp fagforeninger.
Det kan være vanskelig og farlig å engasjere seg i en fagforening i Øst-Europa i dag. Det er krevende å etablere fagforeninger, og det er krevende å rekruttere medlemmer fordi man er redd for konsekvenser og represalier. Dette er en bransje som er veldig nært oss på mange måter. Luftfarten er en global industri. Her kan vi bidra til å løfte dem som har det verst i denne bransjen, sier Nyberg.
Våre medlemsblader
Video

Meklingsstart i staten

Streik i vaktbransjen

Parats lederkonferanse

Digital lederkonferanse hver fredag

Forhandlingsstart i staten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo