Les

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

European Transport Workers' Federation (ETF) lanserer kampanjen "Get Me Home Safely" på kvinnedagen 8. mars. Målet med kampanjen er å belyse farene og usikkerheten særlig kvinner i transportyrker kan oppleve under pendling til og fra arbeidsplassen. 

Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 08.03.2023 13:30 redigert 14.03.2023 12:27

Videoen i kampanjen viser et utvalg kvinner i forskjellige transportyrker både i Norge, Tyskland og Italia, som beskriver situasjoner hvor de føler utrygghet i forbindelse med pendling til og fra arbeidsplassen. Gjerne tidlig om morgenen, eller svært sent om kvelden. 

Krever trygghet

Parats nesteleder, Anneli Nyberg, som aktivt engasjerer seg i ETF, sier tiden er overmoden for å sikre trygghet for kvinner både på arbeidsplassen, men også i forbindelse med pendling til alle døgnets timer.

– Alle ansatte har krav på trygghet uten vold og trakassering på jobben, og jeg mener at det burde være en selvfølge også på vei til og fra jobben.  Vi vet at kvinner er spesielt utsatte når man er på vei til eller fra jobben på sene kvelder eller nattestid og her må vi som arbeidstakerorganisasjon jobbe sammen med både myndigheter og arbeidsgivere for å minimere risikoen, sier nestleder i Parat, Anneli Nyberg. 

En menneskerett

Leder i Parat Kabinforbund, Sissel Vian, deler Nybergs syn i saken. Hun påpeker at alle parter i arbeidslivet har et ansvar for å legge til rette for at ansatte har trygg pendlevei. 

– Det er en menneskerett å være trygg på jobb, også når man pendler til og fra. Det kan være utfordrende arbeidstider i Luftfartsbransjen hvor man starter svært tidlig eller seint hvor offentlig transport ikke lengre går. Alle parter har et ansvar for å legge til rette for at ansatte har en trygg pendlevei. Her må arbeidsgiver og arbeidstaker, gjerne i samarbeid med myndigheter, gå sammen om å finne trygge og gode løsninger som sikrer sine ansatte mellom hjem og arbeidssted, sier Vian.

Fremmer krav til politikere og arbeidsgivere

I en pressemelding onsdag fremmer ETF en rekke krav i forbindelse med kvinners sikkerhet under pendling, både på et politisk nivå, mot arbeidsgivere og som en del av et lokalt ansvar for kvinners sikkerhet. ETF krever blant annet: 

 
Å sikre trygg pendling til jobb er en politisk forpliktelse:

  • Ratifisere ILO C190 vedrørende vold og trakassering i arbeidslivet og implementere bestemmelsene i nasjonal lov.
  • Gjøre en (kjønnsbasert) risikovurdering av reiser til og fra jobb obligatorisk.

Trygg pendling til jobb er en arbeidsgivers plikt:

  • Inkluder pendling til og fra jobb i risikovurderingen på arbeidsplassen.
  • Bruk en kjønnsbasert risikovurdering, inkludert individuelle reiser til jobb og "interne ordninger for pendling".
  • Overvåke vold og aggresjon på arbeidsplassen, inkludert under pendling, og gi kjønnsdelte data.
  • Tilby trygge løsninger ved fravær av kollektivtransport, forhandlet med fagforeningene.

Trygg pendling til jobb må være en lokal forpliktelse:

  • Sørg for trygg, tilgjengelig og rimelig offentlig transport for pendlerarbeidere om natten.
  • Forhandle løsninger mellom arbeidsgivere, fagforeninger og samfunnet.
  • Anvend et kjønnsperspektiv i planlegging og utforming av byer og tettsteder.
  •  Inkluder kvinnelige arbeideres bekymringer i infrastrukturdesign og planlegging av åpne områder, offentlig transportinfrastruktur, trygge parkeringsområder, offentlig belysning og teknisk støtte.
Våre medlemsblader
Video

Lønnsoppgjøret med NHO er i gang

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo