Les

Parat solidarisk med Ukraina

Kommentar
KOMMENTAR: Parats hovedstyre bevilger økonomisk hjelp til Ukraina og oppfordrer all norsk fagbevegelse til å gjøre det samme. 
Av Parats hovedstyre Publisert dato 01.03.2022 12:40

Parats hovedstyre fordømmer Russlands uprovoserte invasjon av Ukraina
Arbeidstakerorganisasjonen Parat står solidarisk med våre fagorganiserte venner i Ukraina og med hele den ukrainske nasjonen og dens tapre forsvarskamp. Parat vil gjennom våre internasjonale nettverk søke å oppmuntre alle demokratiske land til å yte støtte og hjelp til Ukraina.

Parats hovedstyre har besluttet at Parat, i tillegg til den årlige bevilgningen som avsettes til gode humanitære formål, bevilger 100.000 kroner til humanitært arbeid i Ukraina eller for ukrainske flyktninger. Parats arbeidsutvalg vil avgjøre gjennom hvilke miljøer og organisasjoner som best kan sikre at støtten når effektivt frem.

 
Våre medlemsblader
Video

Parats regionkonferanse øst 2022

Forsvaret er avhengig av tillitsbasert ledelse

Lederkonferansen 2022: Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet

Lederkonferansen 2022: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

Lederkonferansen 2022: Cathrine Janson, direktør Politiets IT-enhet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo