Les

Parat-seier i lagmannsretten skriver rettshistorie

Med Parats hjelp vant en tidligere helikopterpilot erstatningssak mot Tryg Forsikring i lagmannsretten mandag. Han har slitt med tinnitusplager etter arbeidet som pilot, men forsikringsselskapet har nektet å påta seg ansvaret for erstatning. – Borgarting lagmannsrett har med dette skrevet norsk rettshistorie, sier advokat Øyvind Vidhammer.
Av Helene Husebø Publisert dato 19.01.2022 12:05 redigert 31.01.2022 14:08
Helikopterpiloten, som er Parat-medlem, har i lagmannsretten fått medhold i at tinnitus-plagene hans kan godkjennes som yrkessykdom.

Parat-medlemmet, som tidligere var ansatt som helikopterpilot, har siden 2012 slitt med tinnitus som følge av en larmskade på jobb. Grunnet tinnitus har han ikke hatt mulighet til å fortsette i jobben sin som pilot.

Vanligvis godkjennes tinnitus kun som en følgeskade av en larmskade. Advokat Øyvind Vidhammer fra Simonsen Vogt Wiig, som fører pilotens sak på vegne av Parat, forteller at Borgarting lagmannsrett med denne dommen skriver rettshistorie.
– Dette er første gang tinnitus godkjennes som yrkesskade på selvstendig grunnlag, det vil si at tinnitusplagene godkjennes selv om det ikke kan påvises en karakteristisk hørselsnedsettelse, sier Vidhammer.

Larmskaden ble godkjent av NAV som yrkesskade, men Tryg Forsikring, som arbeidsgiver hadde tegnet yrkesskadeforsikring med, nektet å påta seg ansvaret. Parat-medlemmet vant saken i Oslo tingrett, men forsikringsselskapet anket dommen.

Dommen i lagmannsretten gjør nå Tryg Forsikring ansvarlig for utbetaling av både erstatning og sakskostnader for helikopterpiloten.
Våre medlemsblader
Video

Felles utfordringer i nordisk luftfart

Engasjement og arbeidsglede på Verdikonferansen

Farmasikongressen 2022

Paratleder i internasjonalt klimapanel

Garvet graver

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo