Les

Parat-representasjon i hele Norge

Regionlederne gir innspill, her representert ved Anja Pangård Ahlstrøm fra region Øst, Gro Nondal Buvik fra region Vest, Sissel Eilefstjønn fra region Sør, Morten Mørch fra region Midt og Lars (Lasse) Holm fra region Nord. Foto: Trygve Bergsland.
Norge er et langt og mangfoldig land. Parat har medlemmer over hele landet og har valgt sine representanter på egen arbeidsplass, men velger i tillegg regionale tillitsvalgte. Lars (Lasse) Holm fra Parats nordligste region sier det er viktig at alle deler av landet har mulighet til å direkte påvirke hovedstyrets arbeid.
Av Trygve Bergsland Publisert dato 27.01.2023 10:10 redigert 28.01.2023 14:15
Parats hovedstyre har nedsatt et organisasjonsstrukturutvalg bestående av fire hovedstyre-medlemmer. Utvalget ledes av Hilde Bjørklund. Dette utvalget har nå fått innspill fra en arbeidsgruppe fra regionutvalgene, representert ved regionlederne, der blant andre Holm deltar.

Holm sier at Parat, i tillegg til å være landsdekkende, også representanter sektorer i de fleste yrker og bransjer.
– For å sikre både forankring og involvering i det organisasjonspolitiske arbeidet i Parat, er det viktig å ha flere arenaer og organer hvor arbeidslivs- og samfunnspolitikk blir diskutert og behandlet. Regionutvalgene representerer en slik arena og er premissleverandør for regionkonferanser og -møter, der tillitsvalgte møtes, sier han.

Organisasjonsarbeid engasjerer
Han sier regionutvalgene også er en viktig samarbeidspart for Parats regionkontorer.
– Vi involveres i planlegging og gjennomføringen av aktiviteter i våre respektive regioner. Når nå hovedstyret har satt ned et organisasjonsstrukturutvalg, er vi veldig glade for muligheten til å påvirke hvordan dette også skal organiseres i fremtiden. Nå har vi god tid til å gjøre en grundig jobb før vi skal ha landsmøte i 2024, sier Holm.

Regionrepresentantene møtte allerede onsdag denne uken, for å diskutere fremtidig struktur.
– Vi har hatt et meget stort engasjement fra samtlige deltagere. Diskusjonene har gått på fordeler og ulemper med dagens organisering, hvordan vi er sammensatt og hvordan det fungerer i praksis. Det har kommet frem mange konstruktive innspill som vi vil jobbe mer med i tiden fremover, sier Holm.

Organisasjonsstrukturutvalget ser frem til innspill fra regionutvalgene
Hilde Bjørklund sier hun er glad for engasjementet fra regionlederne.  
– Vi i utvalget vil snart motta det første innspillet fra regionutvalgene som vi vil ta med oss videre i utvalgsarbeidet, sier Bjørklund.

Hun sier utvalget først skal levere sine innspill til hovedstyret i juni.

I utvalget Bjørklund leder har hun med seg Agathe Osland Hellesen, Hajo Schmidt-Horix og Anneli Nyberg. Utvalget har også Ragnar Eggesvik som administrativ ressurs.

Våre medlemsblader
Video

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

Kvinnehelseutvalget: Vi har oversett den store forskjellen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo