Les

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Nestleder i Parat politiet, Kristin Birkeland Galteland, sier statsbudsjettet må gi politimesterne større økonomisk handlingsrom, for å hindre varslet nedbemanning. Hun mener politiet er i ferd med å utvikle seg til å bli en ustabil arbeidsplass med økende arbeidsbelastning.
Av Trygve Bergsland Publisert dato 26.10.2023 17:40 redigert 07.11.2023 15:43
Galteland sier hun ser positivt på at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett legger opp til kompensasjon av forventet prisstigning, men at dette er ikke er godt nok. 
– Hva vi ser i budsjettet, er i realiteten et strammere budsjett for politiet. Lønn- og priskompensasjon spiser opp tre fjerdedeler av den økte budsjettrammen, mens resten i stor grad er knyttet til øremerkede tiltak. I dette forslaget står blant annet Kripos overfor betydelige kutt som også vil ramme politidistriktene hardt. For oss i Parat politiet er det klart at kuttene i Kripos vil svekke kriminalitetsbekjempelsen, og i ytterste konsekvens svekke rettssikkerheten, sier hun.

Hele innlegget til Parat politiet kan du se og høre i opptaket, som er en del av denne saken.
Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup