Les

Parat på stand for økt synlighet

Rådgiver Siren Somby, nestleder Anneli Nyberg og rådgiver Marianne Hårtveit på stand for Parat under "Arctic Entrepeneur". Foto: Parat.
Parat er til stede under Arctic Entrepreneur, en av anleggsbransjens største møteplasser. – Vi er her for å synliggjøre Parat, sier rådgiver i Parat Siren Somby.
Av Marianne Baksjøberg Publisert dato 18.01.2023 15:45 redigert 19.01.2023 9:14
I den store messehallen på Clarion Hotel The Cube på Gardermoen syder det av liv. Her har anleggsbransjen sin årlige konferanse «Arctic Entrepreneur» fra 17. til 19. januar.

– Vi er her for å gjøre oss mer synlige og vise at vi er et godt alternativ for ansatte i en bransje med få fagorganiserte, sier Somby fra den oransjepregede standen med nummer 83.

Somby står på stand i The Cubes messehall og fronter Parat.

– Det er viktig for oss å være til stede her. Primærmålet disse dagene er ikke nødvendigvis å rekruttere nye medlemmer, men å gjøre folk oppmerksomme på hvem vi er og hva vi kan bidra med, sier Somby med en Parat-kopp i hånden.

Parats nestleder opptatt av organisasjonsgraden

Også nestleder i Parat, Anneli Nyberg, er på plass under konferansen.
– Dette er en bransje i norsk arbeidsliv som absolutt trenger å øke organisasjonsgraden. Veldig, veldig mange er uorganiserte innen bygg- og anlegg, og det er ikke bra for hverken arbeidsgiver eller arbeidstaker, sier hun.

Nyberg påpeker at en stor del av arbeidsrelaterte ulykker og dødsfall her i landet skjer i nettopp bygg- og anleggsbransjen.
– For å sikre en trygg og god arbeidsplass, må vi ha god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Derfor er det viktig med høy organisasjonsgrad og mange fagorganiserte, sier Nyberg.

Tillitsvalgte fra anleggsbransjen på kurs hos Parat

Samtidig som Arctic Entrepeneur pågår, holder Parat kurs. Rundt 50 tillitsvalgte og verneombud i anleggsbransjen er samlet for å få ny kunnskap og øke kompetansen. Kursdeltagerne kommer fra et bredt spekter av arbeidsplasser og viser med det spennvidden Parat har.
– Vi er opptatt av å fortelle at vi er et godt sted å være organisert for ansatte som kommer fra bygg- og anleggsbransjen. Mange av våre tillitsvalgte kommer fra store aktører med mange ansatte, sier Nyberg.

Våre medlemsblader
Video

Følg Lederkonferansen direkte

Arendalsuka 2023: Brann og havari: Hvordan står det til med flysikkerheten på bakken?

Parat forsvar: Kiel-seminaret 2023

Arendalsuka 2023: Trenger vi NAV-kontoret i 2035?

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo