Les

Parat på plass i Brussel for møte med ETF

Etter en lang periode med digitale styremøter, har ETF endelig anledning til å arrangere fysiske møter for sine internasjonale samarbeidspartnere igjen. Nå er Parat blant de som er på plass i Brussel for å diskutere bransjeutfordringer og løsninger. 
Av Ane Undhjem Publisert dato 02.03.2022 14:50 redigert 02.03.2022 20:14
Parat har i lang tid vært medlem av European Transport Workers’ Federation (ETF). Nestleder i Parat, Anneli Nyberg, sitter også som kvinnerepresentant i styret til ETF, og er en av dem som tok turen til Brussel, hvor ETF endelig har begynt å avholde fysiske møter igjen. 

To mørke år for sektoren 
Under møtene har deltakerne blant annet diskutert internasjonal solidaritet, som er spesielt viktig under krig, kriser og demonstrasjoner. 
– Disse to årene har vært mørke for sektoren. Våre medlemmer har transportert folk, mat og essensielt utstyr. Andre har mistet jobben eller er fortsatt permittert. Arbeidsforholdene i bransjen forfaller og det er et stort frafall når det kommer til arbeidere i luftfartssektoren, sier Mila Shamku, Policy Officer for Aviation. 

Derfor er hun glad for å ha mulighet til å møte internasjonale samarbeidspartnere som Parat, slik at de kan diskutere utfordringer og mulige løsninger. 

Parats nestleder synes på sin side at selv om digitale møter har fungert godt, er det mye man lettere kan diskutere når man møtes fysisk. 
– Det har verdi å møtes og sitte sammen. Jeg er glad vi er tilbake i Brussel og på kontorene til ETF, sier hun. 

European Transport Workers’ Federation (ETF) er en europeisk fagforeningsorganisasjon som spesifikt jobber med transportfagforeninger. Organisasjonen ble opprettet i Brussel i 1999, men har røtter som strekker seg enda lenger tilbake i tid. I dag representerer ETF over 5 millioner transportarbeidere fra mer enn 200 transportforbund og 40 europeiske land. Alle deler av transportindustrien er representert, fra arbeidere på land til sjøen og i luften.
 

Våre medlemsblader
Video

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

Kvinnehelseutvalget: Vi har oversett den store forskjellen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo